renos-apostolidis

Σήμερα πιὰ οἱ "μύθοι" δὲν ἀνθίζουν, γόνιμοι κι ἀνθρώπινοι, ἐξιλαστήριοι καὶ σωστικοί, ἀ π ο φ ο ρ τ ι σ τ ι κ ο ὶ ἀπὸ στόμα σὲ στόμα κι ἀπὸ καρδιὰ σὲ καρδιά. Ὁ Λόγος κ ό ν τ υ ν ε, θάμπωσε - ἔχασε τό "μέταλλό" του. Τώρα δ ά ν ε ι ο τὸ μέταλλο, μικροφωνικό, φονικό.
Ρένος Ἀποστολίδης ["Κριτικὴ τοῦ Μεταπολέμου", σελ.96.]

Μπορεῖτε νὰ παραγγείλετε ὁποιοδήποτε βιβλίο τηλεφωνικῶς, μὲ φὰξ ἢ Ε-ΜΑΙL.

Γιὰ παραγγελίες ἄνω τῶν 100€ δὲν ἐπιβαρύνεστε μὲ τὸ κόστος τῆς ταχυδρομικῆς ἀποστολῆς ἐντὸς Ἑλλάδος.

Γιὰ τοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδας μας: ὅλα τὰ βιβλία πωλοῦνται μὲ ἔκπτωση 30%.

Γιὰ μερικὴ προεπισκόπηση κάντε κλίκ πάνω στὰ εἰκονίδια.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

nea-ellin-y"ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ" (:στὴ φωτογραφία, τὸ πρῶτο τεῦχος, Ἰανουάριος 1952), εἶν' ὁ τίτλος τοῦ λογοτεχνικοῦ-κριτικοῦ περιοδικοῦ τῶν Ἡρακλῆ καὶ Ῥένου Ἀποστολίδη, ποὺ πρωτοβγῆκε τὸ 1952, σὲ δεύτερη φάση τὸ 1957, καὶ σὲ τρίτη τὸ 1966, ὣς τὸ ὁριστικὸ κλείσιμό του, στὶς 21-4-'67.

Τὸν τίτλο αὐτὸν ἀκριβῶς πρωτοχρησιμοποιεῖ ὁ Ῥένος ἤδη ἀπ' τὸ 1960 (στὴν ἔκδ. τοῦ Γρασσαδόρου) ὡς λογότυπο τῶν ἐκδόσεών του.

Φιλολογικὰ ἔργα, ὅπως ἡ ἑπτάτομη Ἀνθολογία τῆς Νεοελληνικῆς Γραμματείας, τὰ Ἅπαντα τοῦ Καβάφη, τοῦ Βιζυηνοῦ, ἡ ἑξάτομη Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Μέγας Ἀλέξανδρος-Διάδοχοι-Ἐπίγονοι), διάφορα ἄλλα (Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου, Συνοπτικὴ ἱστορία τῆς φιλοσοφίας· Festa, Οὑμανισμός· Μηλιαράκης, Ἱστορία τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Νικαίας· Ἀ. Πασπάτη, Ἱστορία τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Φ. Μπαρλᾶ, Ἅπαντα), καὶ ὅλα τὰ λογοτεχνικά-κριτικὰ βιβλία τῶν Ἡρακλῆ καὶ Ῥένου εἶναι ἐκδόσεις τῶν Νέων Ἑλληνικῶν, ὅπου ἡ φιλολογική-τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια εἶναι ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τῆς οἰκογένειας Ἀποστολίδη.

(Τὸ πρῶτο τεῦχος: Ἰανουάριος 1952.)

ΑΜΕΣΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

α)  ΡΕΝΟΣ. Κριτικὲς τῶν Νέων Ἑλληνικῶν. Ὁ πρῶτος τόμος (400 σελίδων) θὰ κυκλοφορήσῃ σὲ νέα ἔκδ., μὲ εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια Ἥρκου καὶ Στάντη Ρ. Ἀποστολίδη, ἐντὸς τοῦ 2019.

β) ΝΙΤΣΕ. Διόνυσος κατὰ Ἐσταυρωμένου. Σὲ μτφρ Βαγγέλη Δουβαλέρη, μὲ σχόλια καὶ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἥρκου Ρ. Ἀποστολίδη. 2η ἔκδ. ἀναθεωρημένη. Θὰ κυκλοφορήσῃ ἐντὸς τοῦ 2019 (Gutenberg).

γ) ΠΛΑΤΩΝ. Ἀπολογία Σωκράτους. Ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σημειώσεις ἀπὸ τὸν Στάντη Ρ. Ἀποστολίδη. Θὰ κυκλοφορήσῃ τὸ 2019 (Gutenberg). 

δ) ΝΙΤΣΕ. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρα. Σὲ μτφρ Βαγγέλη Δουβαλέρη, μὲ σχόλια καὶ ἐπιμέλεια Ἥρκου Ρ. Ἀποστολίδη. Προγραμματίζεται γιὰ τὸ 2020.

ε) ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ. Ἐπιλογὴ τῶν ἀξιολογώτερων ἑλληνικῶν καὶ κυπριακῶν παροιμιῶν καὶ παροιμιακῶν ἐκφράσεων, μὲ σχόλια, συναρτήσεις κ’ ἑρμηνεῖες, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς συλλογῆς τοῦ Ν. Πολίτη. Συλλέγεται ὑλικὸ καὶ βιβίογραφία.

στ) ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ τῶν Ἥρκου καὶ Στάντη Ρ. Ἀποστολίδη - διὸ καὶ παρακαλοῦνται οἱ ποιητὲς νὰ στέλνουν πάντα τὶς συλλογές τους ἢ ἀκόμη καὶ τ’ ἀνέκδοτα ποιήματά τους (κρατῶντας ἀντίγραφα).

ζ) ΙΨΕΝ μὲ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἥρκου Ρ. Ἀποστολίδη. Ἐντὸς τοῦ 2019 θὰ κυκλοφορήσῃ ἡ Ἀγριόπαπια (Gutenberg).

η) ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια Ἥρκου Ρ. Ἀποστολίδη καὶ Βασιλικῆς Λίγκου (Gutenberg).

θ) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Ἀλέξανδρος. Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση μὲ ἱστορικὸ κ' ἑρμηνευτικὸ σχολιασμὸ Ἥρκου καὶ Στάντη Ρ. Ἀποστολίδη. 

ι) ΗΡΚΟΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Διηγήματα.

ια) ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ἐπίλεκτες βιβλιοκριτικὲς ἀπὸ τήν "Ἐλευθεροτυπία" (1993-2010), ἀναθεωρημένες.

Παραγγελίες βιβλίων

Μπορεῖτε νὰ παραγγείλετε ὁποιοδήποτε βιβλίο τηλεφωνικῶς,
μὲ φὰξ ἢ Ε-ΜΑΙL.

Γιὰ παραγγελίες ἄνω τῶν 100€
δὲν ἐπιβαρύνεστε μὲ τὸ κόστος τῆς ταχυδρομικῆς ἀποστολῆς ἐντὸς Ἑλλάδος.

Γιὰ τοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱ̔στοσελίδας μας:
ὅλα τὰ βιβλία πωλοῦνται μὲ ἔκπτωση 30%.

You can order any book by telephone, fax or email
If you order through our website:
you get 30% discount on each book you order.

Ἐκδόσεις "ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Ἧρκος καὶ Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση:

Φειδίου 19, Χολαργός,
155 62.

Τηλ: +30 210 6515454,
+30 210 6547051, +30 210 6543465


Κινητά: 6945 431104, 6970 490377

renos_monogramma