Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης, Ἐσὺ ποὺ διαβάζεις, ἀδερφὸς καὶ μοῦ μοιάζεις.

Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης, Ἐσὺ ποὺ διαβάζεις, ἀδερφὸς καὶ μοῦ μοιάζεις.
Ἔκδοση 2023


ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ γιὰ τ’ ἀνίατα πάθη καὶ τὶς ἰάσιμες ἀσθένειες τῶν ἐκδόσεων, τὴ συμπτωματολογία, τὸν ἐντοπισμὸ καὶ τὸν ἔλεγχο ἐνδεικτικῶν σφαλμάτων, τὸν ἀπαραίτητο θεωρητικὸ σκελετὸ γιὰ τὴ συγκρότηση οἱουδήποτε ἔργου, τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν, τὶς μεθοδολογικὲς ἀδυναμίες καὶ τὶς πρακτικὲς ἀστοχίες (εἴτε γιὰ ἐξειδικευμένη μελέτη πρόκειται εἴτε γιὰ συλλογικὸ λεξικογραφικὸ βοήθημα), ποιές οἱ ἀπαιτήσεις γιὰ τὴ μετάφραση τῆς ξένης Γραμματείας --τί σώζεται, τί χάνεται καὶ ποῦ ἀκριβῶς χάθηκε σὲ πλεῖστες μεγάλες δημιουργίες!--, καὶ τέλος, ποιά κείμενα ὑψηλῶν καύσεων δὲν πρέπει νὰ διαλάθουν τοῦ ἄγρυπνου ἀναγνώστη.
Ἐπίλεκτες κριτικὲς τοῦ Στάντη Ρ. Ἀποστολίδη δημοσιευμένες στη διάρκεια μιᾶς εἰκοσαετίας στὴν Ἐλευθεροτυπία, γι’ ἀρχαίους συγγραφεῖς, μελέτες γιὰ Ἱστορία καὶ Τέχνη, μεταφράσεις κλασσικῶν ἔργων λογοτεχνίας καὶ Σκέψης. Ἕνας ὁδηγὸς γιὰ τὴ διαμόρφωση βασικῶν κριτηρίων στὸ χῶρο τοῦ βιβλίου καὶ τῶν ποιοτήτων...

Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης. 21Χ14cm. σελ. κ’+422.

Τελικὴ τιμή: €25

Χάρολντ Μπλούμ, Σαίξπηρ - Ἡ ἐπινόηση τοῦ ἀνθρώπινου.

Χάρολντ Μπλούμ, Σαίξπηρ - Ἡ ἐπινόηση τοῦ ἀνθρώπινου.
Ἔκδοση 2023


Ὁ Χ. Μπλούμ, διεισδυτικὸς Ἀμερικανὸς κριτικός, χαρίζει στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ τοῦ δραματουργοῦ λεπτομερεῖς ἀναλύσεις ὅλων τῶν σαιξπηρικῶν ἔργων, συνθέτοντας ἕνα βιβλίο-σταθμὸ γιὰ τὴ μελέτη τοῦ ἀγγλικοῦ καὶ τοῦ παγκόσμιου Θεάτρου, μὰ καὶ τῆς Λογοτεχνίας ἐν γένει.
Ἡ κλασσικὴ ὅσο καὶ πολυπρισματικὴ Ὀπτική του, διαποτισμένη ἀπὸ νιτσεϊκοὺς τόνους καὶ πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πλούσια παράδοση τοῦ νεώτερου ἀγγλικοῦ ἰδεαλισμοῦ, μᾶς ὁδηγεῖ βῆμα-βῆμα, μές ἀπ’ τοὺς Ἅμλετ, τοὺς Ἰάγους καὶ τοὺς Φάλσταφ, τὶς Κλεοπάτρες, τὶς Ρόζαλιντ καὶ τὶς Ἰουλιέττες, στοὺς θαυμαστοὺς κόσμους τοῦ Σαίξπηρ, ἀναζητῶντας τὴν πεμπτουσία τῆς δημιουργίας του.
Περιλαμβάνονται ἐκλεκτὰ ἀποσπάσματα κάθε ἔργου σὲ νέες προσεγμένες ποιητικὲς ἀποδόσεις.


Ἀπόδοση: Ἄ. Μπερλής - Θ. Γλυνάτσης.
Ἐπιμέλεια, εἰσαγωγή, σχόλια: Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης.
Μτφρ παραθεμάτων: Κ. Ἀντωνίου, Σ. Κεφάλας, Γ. Μπαρτσώκας.
Σελ. 102.


Τελικὴ τιμή (χαρτόδετο): 40
(λινόδετο): 55

Ἑρρίκος Ἴψεν, Ἕνα κουκλόσπιτο (Νόρα).

Ἑρρίκος Ἴψεν, Ἕνα κουκλόσπιτο (Νόρα).
Ἔκδοση 2022


Ἕνα προδρομικὸ δρᾶμα, γραμμένο ἤδη στὰ 1879, γιὰ τὴ θέση τῆς γυναίκας στὴν εὐρωπαϊκὴ κοινωνία. Μιὰ ἀμείλικτη Πολεμικὴ κατὰ τῆς συμβατικότητας, ποὺ ἤθελε τὴ γυναῖκα ἄβουλο «παρακολούθημα» τοῦ ἄντρα, τοῦ συζύγου, τοῦ πατέρα, μὲ τὶς εὐλογίες κιόλας τῆς Ἐκκλησίας.
Ἕνας ἐκρηκτικὸς κι αὐθόρμητος γυναικεῖος χαρακτήρας μ’ ὅλες τὶς ἀνεπάρκειες καὶ τὶς ἀνωριμότητές της θ’ ἀντιπαλέψῃ τὸ κατεστημένο καὶ τὶς ἀπαρχαιωμένες ἀντιλήψεις του μές στὸ ἴδιο της τὸ σπίτι, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄρση καθαυτὸ τοῦ γάμου, τὴν ἐγκατάλειψη καὶ τῶν παιδιῶν της ἀκόμη, τὴν οὐσιαστικὴ ἀνατίναξη τῆς "οἰκογενειακῆς ἑστίας". Μένοντας χωρὶς τελικὴ δικαίωση, φανερώνει τὴν τραγικότητα τοῦ κοινωνικοῦ ἐγκλωβισμοῦ, τῶν στερεοτύπων, καὶ τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιὰ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἦρθαν τοὺς ἑπόμενους αἰῶνες.


Εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης. Σελ. 316.

Τιμή: 15

Αὔγουστος Στρίντμπεργκ, Ἕνα κουκλόσπιτο.

Αὔγουστος Στρίντμπεργκ, Ἕνα κουκλόσπιτο.
Ἔκδοση 2022


Ἡ ὠργισμένη ἀπάντηση τοῦ Σουηδοῦ ἀντίτεχνου, τοῦ Αὔγουστου Στρίντμπεργκ. Ἕνα διήγημα μὲ τίτλο προκλητικὰ πανομοιότυπο πρὸς ἐκεῖνον τοῦ ἰψενικοῦ δράματος (Κουκλόσπιτο), καὶ μαζὶ μιὰ ἀμείλικτη σάτιρα τῶν ἰψενικῶν θέσεων, προερχόμενη παραδόξως ἀπὸ ἕναν ἰσοσθενῆ ὑπερασπιστὴ τῆς γυναικείας αὐτονομίας, ποὺ ὅμως νοιώθει πὼς ὁ Ἴψεν, στὸν ἀγῶνα του πάνω, ὑπερέβαλε καὶ διέστρεψε τόσο τὴν ἀξία τῆς γυναίκας, ὅσο καὶ τὴ σημασία τῆς ἰ σ ό τ ι μ η ς ἕνωσης ἄντρα-γυναίκας.
Ἕνα εἰλικρινὲς καὶ βαθύτατο ψυχογράφημα τῶν σχέσεων τῶν δύο φύλων, ποὺ ἀναιρεῖ λέξη-λέξη τὴν ἰψενικὴ «Νόρα», ἀφαιρῶντας τὸ ἔδαφος κάτω ἀπ’ τὰ πόδια της κι ἀποκαθιστῶντας τὶς φυσικὲς ἰσορροπίες…
Μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία ζωντανοῦ διαλόγου δυὸ μεγάλων δημιουργῶν πάνω σ’ ἕνα ζήτημα ποὺ δὲν ἔπαψε ποτὲ νάναι ἐπίκαιρο. Μιὰ συμφωνία στὴν οὐσία καὶ ταυτοχρόνως διαφωνία στοὺς τύπους


Εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης. Σελ. 102.

Τιμή: 8

Ῥένος, Ὁ Α2. 20 καὶ μία  μαρτυρίες τοῦ Ἐμφυλίου. 5η ἔκδοση (2022)

Ῥένος, Ὁ Α2. 20 καὶ μία μαρτυρίες τοῦ Ἐμφυλίου.

5η ἔκδοση μὲ ἀνέκδοτα κείμενα & σημειώσεις τοῦ Ρένου.
Εἰσαγωγή, σχόλια, ἐπιμέλεια: Ἧρκος καὶ Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης.
2022. Σελ. 504.


Τιμή: €24 / 18€

Παράλληλα, κυκλοφορεί και 2ο DVD-Video, με διαβάσματα διηγημάτων από τον ίδιο το Ρένο, διαλεγμένα από το ντοκυμανταίρ «Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ», σε σκηνοθεσία Κ. Φέρρη.

Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους & Δίκη.Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους & Δίκη.
Ἔκδοση 2022

Ἡ Ἀπολογία τοῦ Σωκράτη στὴ σημαντικώτερη πνευματικὴ Δίκη τῶν αἰώνων, ἀπ’ τὴν πέννα τοῦ κορυφαίου μαθητῆ του, τοῦ Πλάτωνα.
Ἡ ο ὐ σ ι α σ τ ι κ ὴ δικαίωση τοῦ φιλοσόφου ποὺ ὥρισε τὴν πορεία τῆς Σκέψης ἐσαεί, καὶ τὸ ἀνέκκλητο γεγονὸς τῆς θανατικῆς του καταδίκης: Τραγικὲς ἀντινομίες ποὺ βασανίζουν κ’ ὕστερα ἀπὸ δυόμιση χιλιετίες τὶς συνειδήσεις...
Μπρὸς στὸ κριτήριο, ὁ Σωκράτης ὑπερασπίστηκε ἀνυποχώρητος τὶς Ἀλήθειες του, ἐπιμένοντας ὅτι «τὴν ὥρα τῆς πράξης ἕνα μόνο νὰ κοιτάῃ κανείς, ἂν δίκαια ἢ ἄδικα ἐνεργῇ κι ὄχι νὰ λογαριάζῃ τὰ ρίσκα τῆς ζωῆς ἢ τὸ θάνατο», μὲ μόνο ὁδηγὸ τὸν Ὀρθὸ Λόγο!

Μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία προσέγγισης τῆς ἀρχαίας πηγῆς, μέσω μιᾶς σημαντικῆς ἔκδοσης, μὲ παράλληλη νεοελληνικὴ ἀπόδοση σὲ ρέουσα ζωντανὴ γλῶσσα, ἀναλυτικὰ σχόλια γιὰ τὴν κατανόηση τῶν ὕψιστων φιλοσοφικῶν νοημάτων ποὺ ἀποκαλύπτονται, κ’ ἐμπεριστατωμένη Εἰσαγωγὴ γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ Σωκράτη, τὶς ἰδέες του, καθὼς καὶ τὰ νομικά, δικονομικὰ καὶ φιλολογικὰ ζητήματα ποὺ θέτει ἡ Ἀπολογία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ
ΤΟ «ΣΩΚΡΑΤΙΚΟ ΑΙΝΙΓΜΑ»
Ι. ΔΙΚΗ
Α. Δίκη/Ἀγὼν
• Διάκριση ἰδίων καὶ δημοσίων ἀγώνων.
• Διάκριση Δίκης καὶ Γραφῆς.
• Τιμητοὶ καὶ ἀτίμητοι ἀγῶνες.
• Προβλεπόμενη διαδικασία γιὰ τὴ δίκη τοῦ Σωκράτη.
• Δυνατότητες ἀναίρεσης - ἀμνήστευση.
Β. Προδικασία καὶ Διεξαγωγὴ
• Πρόσκληση.
• Ἀνάκριση: Παρουσίαση πειστηρίων, σύσταση «δικογραφίας», ὁρισμὸς δικασίμου.
• Διεξαγωγὴ τῆς δίκης: Συνήγοροι καὶ Λογογράφοι Ἐπάλληλες ψηφοφορίες γιὰ κήρυξη ἐνοχῆς καὶ προσδιορισμὸ τῆς ποινῆς (τίμηση). Ἁρμοδιότητες τῶν ἕνδεκα.
Γ. Συγκρότηση τῆς Ἡλιαίας καὶ ἦθος τῶν δικαστῶν
• Ἀριθμὸς μελῶν ἀνὰ ὑπόθεση - ἰσομερὴς συμμετοχὴ τῶν ἀθηναϊκῶν φυλῶν.
• Ἡλιαστικὸς ὅρκος.
• Χωροθέτηση τῆς Ἡλιαίας.
• Ἡλιαστικὸς μισθὸς καὶ τὸ ποιὸν τῶν δικαστῶν.
ΙΙ. ΓΡΑΦΗ ΑΣΕΒΕΙΑΣ
• Τὸ ἀδίκημα τῆς ἀσεβείας - Ἀοριστία τοῦ νόμου.
• Ψήφισμα Διοπείθους - Κατευθυνόμενες πολιτικὲς διώξεις (κατὰ Ἀναξαγόρα, Πρωταγόρα, Σωκράτη, Ἀριστοτέλη, Θεόφραστου, Στίλπωνα, Θεόδωρου Ἀθέου κ.ἄ.)
Α. «Ἀδικεῖ ... οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων»
• Φυσικοὶ φιλόσοφοι - οἱ θεωρίες τους.
• Σοφιστές - ἡ διδασκαλία τους.
• Ἡ ἀντίδραση τῆς κοινωνίας. Ἐκφραστής της: ὁ Ἀριστοφάνης.
• Τὸ ὑπόβαθρο τῆς συκοφαντίας κ’ οἱ ἀληθινὲς θέσεις τοῦ Σωκράτη στὰ θέματα Ἠθικῆς (σὲ συνάρτηση μὲ τὴ Γνώση), Μεταφυσικῆς καὶ Μεθοδολογίας τῆς Φιλοσοφίας: Ἡ χρήση τοῦ διαλόγου καὶ ἡ συν-ζήτηση τῆς Ἀληθείας· ἡ ἐπαγωγικὴ μέθοδος ἔρευνας· ἡ ἀναζήτηση τοῦ ἐγκυρότερου ὁρισμοῦ.
• Οἱ νύξεις τοῦ κατηγορητηρίου.
• Σωκρατικὴ ἀνάταξη τῆς κατηγορίας.
Β. «Ἀδικεῖ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων»
1. Εἰσαγωγὴ καινῶν δαιμονίων. Ἀπαγορευόταν;
2. Σωκρατικὸ Δαιμόνιον σημεῖον
Γ. «Ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων»
(Ἕνας αἰσχρὸς ὑπαινιγμὸς πίσω ἀπ’ τό «διαφθείρειν»)
• Παιδεραστία - ὁμοφυλοφιλία. Κοινωνικὴ διασπορά, ἡλικιακὸς περιορισμός, ἀποδοχή.
• Τὰ ὅρια τῶν σωματικῶν ἐπαφῶν.
• Παιδεραστία στὴν ἀρχαία Γραμματεία: ἐπαινετὴ ἤ κατακριτέα;
• Σωκράτης καὶ ἐγκράτεια.
• Σωκρατικὴ ἀντίληψη γιὰ τὰ ὅρια καὶ τὴν πνευματικὴ ὑφὴ τῆς σχέσης μὲ τοὺς νέους.
• Συμβολὴ τοῦ Ἀριστοφάνη στὴν κατασυκοφάντηση τοῦ Σωκράτη. Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Σωκράτη στὴν ὕστερη Ἀρχαιότητα.
(Ὁ καθαρὸς πολιτικὸς ὑπαινιγμὸς πίσω ἀπ’ τὸ διαφθείρειν)
7. Χειραγωγὸς τῶν καταστροφέων τῆς πόλης ὁ Σωκράτης.
ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
• Παιδεία καὶ κοινωνικὴ θέση τοῦ Σωκράτη.
• Πολιτικὴ συγκρότηση καὶ ἰδεολογία τοῦ Σωκράτη.
• Ἡ Πολιτικὴ εἶναι Τέχνη - Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Δήμου: συνέλευση ἀδαῶν!
• Κατὰ τῆς κλήρωσης ἀρχόντων.
• Ἄνυτος, Μέλητος, Λύκων: προσωπογραφία. Ἡ πολιτικὴ κατάσταση καὶ τὰ κίνητρα τῆς δολοπλοκίας κατὰ τοῦ Σωκράτη.
• Τὸ χρονικὸ ἑνὸς προαναγγελθέντος θανάτου...
ΙV. AΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ
• Ἀπολογία καὶ φιλολογικὴ κριτική: τὰ βασικὰ ζητήματα.
• Πλατωνικὸ δημιούργημα - ὄχι μεταφορὰ τοῦ πραγματικοῦ λόγου.
• Τὰ γνήσια στοιχεῖα καὶ τὰ πεποιημένα.
• Ὁ Μῦθος δίνει τὴν Ἀλήθεια!
• Μανιφέστο ἀτομικῆς Ἠθικῆς. Ἀντιζύγισμα τοῦ περικλεϊκοῦ Ἐπιτάφιου.
• Ὁ Κατηγορητήριος τοῦ Πολυκράτη κ’ οἱ ἄλλες «Ἀπολογίες».
• Ξενοφῶντος Ἀπολογία - Ἀποτίμηση καὶ συνάρτησή της μὲ τὴν πλατωνική.
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΠΟΔΟΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Νοηματική-ὑφολογικὴ σύγκριση Παλαμήδους καὶ Σωκράτους Ἀπολογίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Δύο κείμενα τοῦ Ῥένου γιὰ τὸ Σωκράτη.
Ι. Ἡ αὐτοκτονία τοῦ Σωκράτη.
ΙΙ. Οἱ μεγάλοι αὐτοκτόνοι.
ΧΑΡΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Eἰσαγωγή, ἀρχαῖο κείμενο, ἀπόδοση καὶ σχόλια:
Στάντης Ῥ. Ἀποστολίδης.
24x17cm. Σελ.288
Gutenberg.

Τιμή (χαρτόδετο): €17 / 15

Κικέρων, Περὶ τῆς Εἰμαρμένης.Κικέρων, Περὶ τῆς Εἰμαρμένης.
Ἔκδοση 2021

Τὸ Περὶ Εἰμαρμένης μεταφράζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὰ Ἑλληνικὰ καὶ συνιστᾷ τυπικὸ δεῖγμα φιλοσοφικοῦ κικερώνειου διαλόγου μὲ συνεκτικὴ δομὴ κι αὐστηρὴ διατύπωση.
​Ὁ Κικέρων κινεῖται στὸ ἐκλεκτικιστικὸ κλίμα τῆς ἐποχῆς του ἔχοντας ἀπέναντί του τοὺς Ἐπικούρειους, τοὺς Στωικούς, τὸν Καρνεάδη καὶ τὸν Χρύσιππο, μὰ κι ὅλο τὸ πνεῦμα τοῦ καιροῦ του. ​Ἐπιχειρηματολογεῖ μὲ πάθος σὲ μιὰ ταραγμένη περίοδο πολιτικῆς ἀσφυξίας καὶ καταπιάνεται μὲ θέματα μεγάλα, κοσμογονικά, πρωτίστως δὲ μὲ τὴν Ἀπροσδιοριστία, ἐξετάζοντας τήν «παρέκκλιση» ποὺ ἀξίωναν οἱ Στωικοί, 2000 χρόνια προτοῦ τεκμηριωθῇ ἐπιστημονικὰ ἀπ’ τὴν κβαντικὴ Φυσική!

Μετάφραση: Βασιλικὴ Ζωγράφου.
Ἐπιμέλεια: Ἧρκος Ῥ. Ἀποστολίδης
16,5x11cm. Σελ.114
Ἐκδόσεις ΡΟΕΣ.

Τελικὴ τιμή: €7

Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου, Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία τοῦ Bergson.Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου, Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία τοῦ Bergson.
Ἔκδοση 2020

Τὸ 1925 πρωτομεταφράζεται ὑποδειγματικὰ ἡ «Δημιουργὸς ἐξέλιξις» τοῦ Η. Bergson, ἀπ’ τὸν Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου μὲ ἀναλυτικώτατη εἰσαγωγὴ γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Γάλλου φιλοσόφου καὶ τὴν ἐπιρροή του στὴ διανόηση τοῦ 20ου αἰώνα. Ἡ εἰσαγωγή αὐτὴ μὲ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία καὶ συμπληρώσεις ἐπιβεβλημένες ἀπὸ τὰ νεώτερα ἐπιστημονικὰ δεδομένα παρουσιάζεται ὡς αὐτόνομο πλέον δοκίμιο καὶ συνιστᾷ μιὰ ἱκανὴ μύηση στὸν μπερξονικὸ κόσμο.

Εἰσαγωγή,θεώρηση,σχόλια: Ἧρκος Ῥ. Ἀποστολίδης.
20x14cm. Σελ.130

Τελικὴ τιμή (χαρτόδετο) : €9

Ρένος, Πυραμίδα 67.Ρένος, Πυραμίδα 67.
Ἔκδοση 2020

Ἐξ αφορμῆς τῆς ἐπετειακῆς ἐπανέκδοσης τῆς ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ 67, μὲ τὸ πρωτότυπο ἐξώφυλλο, 70 χρόνια ἀπὸ τὴν πρώτη της κυκλοφορία, ἀναδημοσιεύεται μιὰ συνέντευξη πρὸ εἰκοσαετίας τοῦ Ρένου στὸν Μιχ. Κατσίγερα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
03.06.2001

Ρένος Αποστολίδης, ο αντάρτης γραφιάς

Τον Οκτώβριο του 1950, ενώ ακόμα ακούγονται τα τελευταία σαλπίσματα των ηττημένων στρατιωτών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, από τις Εκδόσεις της Εστίας κυκλοφορεί το βιβλίο με τον παράξενο τίτλο «Ρένου: Πυραμίδα 67». Ο συγγραφέας του Ρένος Αποστολίδης έχει προ δεκαμήνου απολυθεί των τάξεων του Εθνικού Στρατού και υπάγεται, ακόμα, στη δικαιοδοσία των Στρατοδικείων. Το βιβλίο είναι η πρώτη μαρτυρία που τυπώνεται για τον Εμφύλιο. Αποτελεί την άμεση καυτή καταγραφή ενός απλού στρατιώτη και όχι ένα εκ των υστέρων δικαιολογητικό απομνημόνευμα στρατηγού ή καπετάνιου. Πρόκειται για πρωτογενή πηγή ιστορίας.

Η «Πυραμίδα 67» - που οφείλει τον τίτλο της στη συγκεκριμένη οριοθετική πυραμίδα των ελληνοαλβανικών συνόρων - όπου η τελευταία κύρια πράξη του αιματηρού εμφυλίου δράματος- προκαλεί σάλο... Και αποσιωπάται. Καταγγέλλει τον ίδιο τον πόλεμο, τη μιλιταριστική αντίληψη και την εγκληματική της φύση, καθώς και τους εκατέρωθεν υπευθύνους σε μια εποχή που η θριαμβεύσασα Δεξιά δεν σηκώνει μύγα στο ματωμένο σπαθί της.

Εκτοτε η «Πυραμίδα 67» επανεκδόθηκε το 1968 και το 1995.

Σήμερα, μισόν και πλέον αιώνα από την πρώτη εκείνη έκδοση, η «K» ερωτά τον Ρένο...

- Πενήντα χρόνια λοιπόν από την «Πυραμίδα 67»...

- Αυτό το βιβλίο, αλλά και το βίωμα προσδιόρισαν τη μετέπειτα πορεία μου. Ο άνθρωπος είναι η Κόλασή του. Και μένα η Κόλασή μου είναι ο Εμφύλιος.

- Αυτή η Κόλαση προσδιορίζει και την οξύτητα της κριτικής που επί πέντε δεκαετίες ασκείτε;

- Η οξύτητά μου προσδιορίζεται από τους βασικούς κριτικούς άξονες του Ηρακλή Αποστολίδη, του πατέρα μου. Με τον οποίον δεν διαφώνησα ποτέ. Αλλά και από την ιστορία του πατέρα μου και της μάνας μου και την κατέναντι του πατέρα μου κοινωνική αδικία. Μια ζωή τον έβλεπα σκυμμένο δεκατέσσερις ώρες στο γραφείο του να δουλεύει και διαρκώς τα οικονομικά μας ήτανε τσίμα-τσίμα.

Εγώ είμαι ο εκδικητής του πατέρα μου, με τραύμα βαρύ που λέει: «Κερατάδες σε μένα θα το πληρώσετε». Κι ακόμη με διέπει αυτό.

Είναι όμως και το εντελώς προσωπικό από το οποίο προσδιορίζεται η οξύτητα της κριτικής μου. Ισοδύναμο. Είναι η αδικία που υφίσταμαι εγώ στο Βαρβάκειο. Ο Τόγκας, ο λαμπρός μαθηματικός, επειδή εγώ αρνούμαι να γραφτώ και να φορέσω στολή της Νεολέρας του Μεταξά -όπως υποτακτικά πράττουν όλοι οι συμμαθητές μου με εξαίρεση τον Κώστα Αξελό που ήταν πρόσκοπος- με ονομάζει «Το Στίγμα του Βαρβακείου».

Αυτά κατά βάσιν.

- Ας επανέλθουμε στην «Πυραμίδα 67». Πώς έγινε δεκτή από την κριτική;

- Μηδέν. Μία μόνον κουβέντα του Βάσου Βαρίκα στα «Νέα» το 1951 σ' έναν απολογισμό εκδόσεων του 1950 που λέει: το μόνο βιβλίο νεωτέρου που έχει άλλη όραση του κόσμου. Αργότερα δύο επαινετικές κριτικές του Τάσου Βουρνά και του Νικηφόρου Βρεττάκου.

Κατά τα άλλα πλήρης συνωμοσία σιωπής απέναντί μου. Ετσι ναζιστικά Macht und Nebel.

- Γιατί αυτό;

- Γιατί δεν θέλει όλο το κομφόρμ το νεοελληνικό, να λέγεται η αλήθεια. Και η «Πυραμίδα 67» βεβαίως πρωτοέλεγε την αλήθεια για το πιο αιματηρό, το πιο κεντρικό γεγονός της ιστορίας μας, μετά το '40.

Δεν έληξε

- Η «Πυραμίδα 67» καταγγελτική του Εμφυλίου και των από πάσης πλευράς υπευθύνων του κυκλοφορεί, ενώ ακόμα διενεργούνται επιχειρήσεις κατά ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στα Κρούσια και αλλού. Οι επιχειρήσεις κάποτε τελειώνουν. Ο Εμφύλιος έληξε;

- Ο Εμφύλιος δεν έληξε ποτέ γιατί το αίμα δεν σβήνει, και ό,τι κι αν λένε, επενδύεται κάτω από όλες τις σημερινές επί οιωνδήποτε άλλων θεμάτων αντιθέσεις.

- Και καλά. Η νομιμοποίηση του ΚΚΕ το '74, η συνεργασία του με τη Ν.Δ. το '89;

- Ολα αυτά είναι ψευδή επιφαινόμενα. Ούτε πράγματι συνεργάστηκαν σε κυβέρνηση ούτε πράγματι νομιμοποιήθηκε κανείς που τους είναι επικίνδυνος. Και το ξέρουν και οι μεν και οι δε. Εγώ δεν μασάω τέτοια. Εστω και αν κάνουν ότι τα μασάνε και οι «φίλοι» μου Κομμουνιστές.

- Οι «φίλοι» σας -αν και σε εισαγωγικά- Κομμουνιστές;

- Ακούστε με. Οι Δεξιοί με μισούν οργανικά. Οι άλλοι, οι Κομμουνιστές, διατάζουν τον εαυτό τους «γραμμητζίδικα» να με «μισούν». Στην ουσία είναι δικοί μου, Κόμμα τους δεν υπάρχει πράγματι. Αλλά και οι τίμιοι Δεξιοί δικοί μου είναι. Παντού υπάρχουν και τίμιοι.

- Και όμως τις πιο πολλές επιθέσεις τις έχετε δεχθεί από την Αριστερά...

- Τόσο τους έκοβε...

ΟΛΟΙ ΟΜΟΙΟΙ...

- Είχατε όμως πίσω σας την εισβολή στη Βουλή το '64.

- Ποια Βουλή; Αυτή που είχε απαγορευμένο και το ΚΚΕ και είχε εν ισχύι το Ιδιώνυμον του Ελευθερίου Βενιζέλου βεβαίως και πολιτικούς εξορίστους ακόμη στα νησιά; Ολοι όμοιοι είναι!... Κι αυτό ακριβώς είπα: Μπάτε μέσα και λογαριαστείτε μ' όσους βρείτε μπρος σας.

- Με ακροδεξιά στοιχεία;...

- Δεν ήταν μόνον δεξιά στοιχεία, αλλά και αριστερά και συντάκτες της «Αυγής» με κόκκινες φανέλες. Αυτά περιγράφονται διά μακρών στο τελευταίο μου βιβλίο την «Ουλάν Μπατόρ».

- Υπήρχε όμως και η υποχρεωτική δημοσίευση, στις εκδιδόμενες υπό το καθεστώς της Χούντας εφημερίδες, διηγημάτων της Ανθολογίας σας.

- Ποτέ στη ζωή μου δεν γέλασα τόσο!... Είναι όλα γραμμένα επίσης στην «Ουλάν Μπατόρ» καταλεπτώς. Η δικτατορία είχε επιβάλει τη δημοσίευση των ανοήτων λόγων των συνταγματαρχών κι εγώ κατάφερα να την πάθουν και να δημοσιεύσουν Βιζυηνό και Παπαδιαμάντη και κάθε άξιον της λογοτεχνίας μας, και Αριστερούς και Κομμουνιστές και καταδικασμένους σε θάνατο! (Σ.σ.: εννοεί τον Δημήτρη Χατζή). Γιατί πιστεύω πως μόνο ανεβάζοντας τα κριτήρια ρίχνεις τους δυνάστες.

- Η έκδοση του περιοδικού «Τα Νέα Ελληνικά», η υποχρεωτική δημοσίευση διηγημάτων της Ανθολογίας και η κριτική που όλα αυτά τα χρόνια ασκείτε μέσα από τα βιβλία σας είχαν πράγματι κανένα αποτέλεσμα;

- Πώς δεν είχαν!... Κάθε τίμια πνευματική συνείδηση σήμερα από μένα έχει φτιαχτεί κι από αυτά. Κι ανοιχτά το ομολογούν οι θαρραλέοι, κι ας το κρύβουν οι φοβισμένοι.

- Μιλήσατε προηγουμένως για συνωμοσία σιωπής απέναντί σας. Κι όμως τα τελευταία πέντε χρόνια όλο στο γυαλί σας βλέπουμε.

- Δεν φταίω εγώ. Δεν έχω γυρέψει εγώ ποτέ ούτε δημοσίευση ενός άρθρου μου σε εφημερίδα. Αλλά κάθε τόσο καθένας απ' αυτούς τους καναλάρχες, μετά τη μεγίστη ακροαματικότητα στο κανάλι του πρώτου εξ αυτών, κάνουν την ίδια ανόητη σκέψη: «Δεν βαριέσαι! Ανένδοτος! Μη ελεγχόμενος! Θα τον τουμπάρω εγώ...». Και μου γυρεύουν εκπομπή... Οταν δεν το καταφέρουν στο να λέω όσα θέλουν εκείνοι ή όταν τους πουν «Πιάσε τόσα, αλλ' όχι Αποστολίδης» ή απλώς «Οχι Αποστολίδης αλλιώς σε κόβω», τότε ξαναχάνετε τον Ρένο!... Αλλά κάποιος καινούργιος ξανακάνει το λάθος... Ο αντάρτης κλέβει όπλα απ' τον αντίπαλο κι όταν τελειώσει πετάει το όπλο... Εγώ είμαι αντάρτης μια ζωή. Δεν έχω δικά μου όπλα. Και τα μισώ τα όπλα... Ο κόσμος όμως βλέπει, ακούει, κρίνει. Εγώ πιστεύω πως οι σωστοί είμαστε οι περισσότεροι. Γι' αυτό δεν είμαι και απαισιόδοξος πράγματι ποτέ. Και γελάω. Υπάρχει ευτυχώς πάντα η απειλή μιας απρόβλεπτης Ανοιξης... Η Περσεφόνη πάντα το σκάει απ' το κάτω σκοτάδι και βγαίνει στα ερημωμένα χωράφια που ξαναγιομίζουν χαμομήλι.

- Πώς τα καταφέρνετε όμως και «καταντάτε» ποιητικός ένας τόσο ρεαλιστής;

- Μα το φανταστικό των διηγημάτων μου είναι ανάπτυξη ενός άλλου στοιχείου, όχι νου, αλλά καρδιάς, που και δεν το εκτιμούσα σε μένα όταν ήμουν νέος, αλλά μου προέκυψε ακριβώς μετά ή μαζί με την αγάπη μου στη γυναίκα μου τη Βία το 1956 και έπειτα

- Δηλαδή;

- Εγκυος ήταν στον πρώτο μας γιο τον Ηρκο που κοιμόταν απομεσήμερο και ένα πράσινο κλαράκι φαινότανε στο παράθυρο του γραφείου μου. Και εξ αιτίας του έπιασα και έγραφα επί τέσσερις ώρες, ώσπου νύχτωσε, ίσως το καλύτερό μου διήγημα πρώτη φορά: Τη «Νόμιμη», εκείνη τη λάμπα. Τελείως φανταστικό!... Και από τότε πλακώσαν μέσα μου όλα τα φανταστικά, που φτάσαν τα είκοσι βιβλία!... Αλλά το φανταστικό δουλευόμενο πάντα με άκρως ρεαλιστικά στοιχεία και ακριβολογία. Λογοτεχνία είναι το να γράφεις με τις σωστές λέξεις και τα πράγματα όπως είναι, όχι «ωραιολογίες».

- Αυτό που λέτε είναι παρατήρηση φιλολόγου. Και εσείς σπουδάσατε φιλόλογος, διδάξατε και είναι γνωστό πως με τη φιλολογία έχετε μανία. Σας εμπόδισε η ενασχόλησή σας με τη λογοτεχνία να δώσετε αυτά που θα θέλατε ως φιλόλογος;

- Οχι. Διόλου. Πάνω από εκατόν πενήντα πυκνοτυπωμένες σελίδες ερμηνειών Ηρακλείτου έχω δημοσιεύσει. Και ετοιμάζω πέρα από τα σχολιασμένα ποιητικά Απαντα Καβάφη, που δουλεύουμε με τον Ηρκο και τον Στάντη, τους γιους μου

- Καβάφης λοιπόν και μετά;

- Εχω τόσα να εκδώσω έτοιμα, έπειτα από ξεκαθάρισμα φυσικά. Να μη σας δείξω το αρχείο, τώρα! Μπορώ όμως να σας δείξω τον τρέχοντα τόμο, που συγκροτείται τώρα με ό,τι καταχωρίζω απ' όσα γράφω. Εχει νούμερο 127. Κάθε τόμος έχει περίπου 300 σελίδες. Ο τόμος αυτός αρχίζει από τη σελίδα 37.501 και πέρα. Πριν από δέκα χρόνια υπολόγισα πως έχω τυπωμένα και ατύπωτα γράψει με το μολύβι ή με το στυλό μάκρος 10.000 χιλιόμετρα, δηλαδή όσο είναι το τέταρτο της περιμέτρου της Γης! Τα τυπωμένα είναι το ένα πέμπτο τουλάχιστον. Αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει βέβαια ότι δεν είμαι και κακός γραφιάς. Συνήθως, οι κακοί γράφουν πολλά.

ΤΟ ΦΟΒΟ ΜΟΥ...

- Τι υλικό έχει συμπεριληφθεί στο Αρχείο σας;

- Κριτικές, δοκίμια, διηγήματα, φιλολογικές μελέτες διάφορες, ποιήματα, επιστολές. Φυσικά όσα δεν έχω απορρίψει και δεν έχω σκίσει. Και βέβαια περιλαμβάνονται επιστολές άλλων κρίσιμες και όσες επικρίσεις έχουν γραφεί εναντίον μου με τα σχετικά αντιστοιχεία που έχουν σημειωθεί από μένα. Εξ αιτίας του Αρχείου αυτού κάποιοι κάποτε με ονόμασαν «Α2 της πνευματικής μας ζωής» δηλαδή αξιωματικό πληροφοριών, δηλαδή ο τρόμος για κάποιους. Να μην απλώσω το χέρι μου σε τόμο του Αρχείου!...

- Δηλαδή παρανομείτε. Τηρείτε Αρχείο και με προσωπικά δεδομένα για διαφόρους...

- Κι αυτό με διασκεδάζει. Τον φόβο μου ας έχουν...

Μιχάλης Κατσίγερας


Εἰσαγωγή, σχόλια, ἐπιμέλεια: Η.-Σ. Ἀποστολίδη.
21x14cm. Σελ.566

Τιμή : €28/20.

Νίτσε, Φρ. Διόνυσος κατὰ Ἐσταυρωμένου.Νίτσε, Φρ. Διόνυσος κατὰ Ἐσταυρωμένου.
Ἔκδοση 2020

Στὸν τόμο παρουσιάζεται πλήρως σχολιασμένη ἡ πρώιμη φιλοσοφία τοῦ Φρειδερίκου Νίτσε, μες ἀπὸ δοκίμια κι ἀνέκδοτα σημειωματάριά του, ὅπου ἐξετάζει ὑπὸ πολλαπλὲς ὀπτικὲς τὸ φαινόμενο τῆς ἀρχαιοελληνικῆς Τραγωδίας. Κεντρικὸ θέμα: ὁ Ἄνθρωπος ἀπέναντι στὸ Ἄδηλο τῆς Ὕπαρξης - ἢ τὴν αὐθαιρεσία τῶν θεῶν!

Παρακολουθοῦμε τὴ γένεση τῶν πρώτων σπινθήρων τῆς σκέψης του, ἀπ’ τὰ μαθητικά του χρόνια καὶ τὴν ἐπεξεργασία τους ὣς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του. Ἡ γοητεία τοῦ πειραματισμοῦ συνδυάζεται μὲ ποιητικὲς ἐκλάμψεις (ἄκρως ζαρατουστρικές) καὶ πηγαῖο, αὐτοσχέδιο στοχασμό.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:
Ὀνομάζω τὸν ἑαυτό μου τόν «τελευταῖο φιλόσοφο», γιατὶ εἶμαι ὁ τελευταῖος ἄνθρωπος. Κανεὶς ἄλλος δὲ μοῦ μιλᾶ - μόνο ἐγώ. Κ’ ἡ φωνή μου ἀντηχεῖ σὰ φωνὴ ἐτοιμοθανάτου. Ἐσύ, ἀγαπημένη φωνή, ἐσὺ φέρνεις τὶς τελευταῖες ριπὲς κάθετὶ ἀνθρώπινου - ἄσε με, λοιπόν, μία ἀκόμα στιγμὴ μὲ σένα νὰ μιλήσω, τάχα ὅτι μὲ σὲ φεύγω μακριὰ ἀπ’ τὴ μοναξιά, στοὺς ἀνθρώπους πηγαίνοντας καὶ πάλι, στὴν ἀγάπη πηγαίνοντας καὶ πάλι, γιατὶ ἡ καρδιά μου δὲ θέλει νὰ πιστέψῃ ὅτι ἡ ἀγάπη πέθανε· καὶ μ’ ἀναγκάζει νὰ μιλάω σὲ μένα, σὰ νἄμασταν δυό...


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ (1870)
Τὸ ἀρχαῖο μουσικὸ δρᾶμα.
Σωκράτης καὶ Τραγωδία.
Ἡ Διονυσιακὴ κοσμοθέαση.

ΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ (1864-75)
Ἐπιλογὴ ἀπὸ τὰ κατάλοιπα καὶ ἄλλα σχετικὰ κείμενα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Φιλοσοφικὴ ἀποτίμηση τοῦ «σωκρατισμοῦ».
Κείμενα τῆς περιόδου 1876-88.
Ἀπ’ τὰ τελευταῖα σημειωματάρια (1885-8).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
«Συνείδηση», «ἀσυνείδητο» καί «Ἐπιστήμη».

Πρόλογος, μετάφραση, σχόλια: Βαγγέλης Δουβαλέρης.
Φιλολογική ἐπιμέλεια, σχόλια: Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης.
17x24cm. Σελ.376

Τιμή : €17/12.

Γιάκομπσεν, Πανούκλα στὸ Μπέργκαμο.Γιάκομπσεν, Πανούκλα στὸ Μπέργκαμο.
Ἔκδοση 2019

Τὸ ὁρισματικὸ διήγημα τοῦ Δανοῦ ἀθεϊστὴ συγγραφέα Γιὲνς Γιάκομπσεν μὲ φόντο τὴ μεσαιωνικὴ Ἰταλία. Μιὰ συγκλονιστικὴ ἀλληγορία γιὰ τὴν Πίστη καὶ τοὺς σταυρωτῆδες τοῦ Χριστοῦ, σήμερα καὶ πάντα.

Σὲ νέα ἐπιμελημένη μετάφραση τοῦ Ἥρκου Ἀποστολίδη..

Εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια:
Ἧρκος
 Ῥ. Ἀποστολίδης.
16x11cm. Σελ.112

Περισσότερα...
Τελικὴ τιμή (χαρτόδετο): € 7

Ρένος, Σπορὰ Ἐλευθερίας.Ρένος, Σπορὰ Ἐλευθερίας.
(Κείμενα ἀπὸ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Ἔκδοση 2019

24 πύρινες κριτικὲς τοῦ Ῥένου, ἐρανισμένες ἀπ’ τὸ περιοδικὸ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (τρίτης περιόδου 1966-7), μὲ εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια τῶν Ἥρκου καὶ Στάντη Ἀποστολίδη καὶ δημοσίευση ἀνέκδοτων στοιχείων ἀπ’ τὸ Ἀρχεῖο τοῦ Ῥ.

Περιλαμβάνονται συνεντεύξεις μὲ τὸν Μάνο Χατζιδάκι καὶ τὸν Μίκη Θεοδωράκη. - Καταγγελία κατὰ τοῦ Μίκη γιὰ τὶς ὑμνητικὲς συνεργασίες του στὸ περιοδικὸ τῆς ΕΟΝ τοῦ Μεταξᾶ καὶ τή «δήλωση» ποὺ εἶχε ὑπογράψει ὅτι «ἀποκηρύσσει τόν ξενόδουλον κομμουνισμόν». - Ἀνατίναξη τοῦ θρύλου τοῦ δικτάτορα Μεταξᾶ, μέσῳ τοῦ προσωπικοῦ «Ἡμερολογίου» του. - Ἀναλύσεις γιὰ τὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο, τὸν Bergson τὸ Μονοτονικὸ καὶ τὴν Πεζογραφία τῆς Ἀριστερᾶς. -Λίβελλος γιὰ τὴ συμβιβασμένη κι ἀντιπνευματικὴ Δημοσιογραφία καὶ τὸ σαπρὸ πολιτικὸ κατεστημένο. - Στηλίτευση τῶν ἀντισυνταγματικῶν δηλώσεων τοῦ βασιλιᾶ καὶ τῶν ψεύτικων διακηρύξεων τοῦ Παπανδρέου-παπατζῆ. - Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν Εἰσβολὴ στὴ Βουλή. - Δοκίμιο γιὰ τὸν Ἀντικομφορμισμό κ.ἄ.

Γιὰ πρώτη φορὰ προσιτά, μετὰ ἀπὸ 50 χρόνια, τὰ κείμενα τῶν ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, μὲ νέα ἐπεξεργασία καὶ ὑπομνηματισμό.

Εἰσαγωγή-Σχόλια:
Η-Σ. Ἀποστολίδη.
17x24cm. Σελ.ιη’+406

Τελικὴ τιμή (χαρτόδετο): 32 / 22

Ἑρρίκος Ἴψεν, Ἡ Ἀγριόπαπια.Ἑρρίκος Ἴψεν, Ἡ Ἀγριόπαπια.
Κριτικὴ ἔκδοση
Ἔκδοση 2019

Γιὰ πρώτη φορὰ μιὰ πλήρης κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ψυχολογικοῦ ἀριστουργήματος, σὲ ζωντανή, ρέουσα --θεατρικὰ προσεγμένη μὰ κι ἀπολύτως πιστή-- μετάφραση ἀπ’ τὸ νορβηγικὸ πρωτότυπο, μὲ ἀντιπαραβολὴ τῆς γερμανικῆς ἀπόδοσης Shlenther, ποὺ εἶχε θεωρήσει ὁ ἴδιος ὁ δραματουργός.

Ἀναλυτικὰ σχόλια ἑστιάζουν στὴ γλωσσικὴ ἑρμηνεία, συναρτοῦν τὸ ἔργο πρὸς τὸ σύνολο τῆς ἰψενικῆς δημιουργίας ἀλλὰ καὶ τὴν εὐρύτερη σκανδιναβικὴ κ’ εὐρύτερη βορειοευρωπαϊκὴ λογοτεχνία, καὶ φωτίζουν τοὺς ἄξονες τῆς σκέψης του, ἐνῶ 5 εἰδικὰ Παραρτήματα ἐπισημαίνουν τὰ χαρακτηριστικὰ «σύμβολα» τῆς δραματουργίας του.

Στὴ Βιβλιογραφία περιλαμβάνεται διεξοδικὴ ἀξιολόγηση ὅλων τῶν προγενέστερων μεταφραστικῶν προσπαθειῶν καὶ τῆς ἑλληνόφωνης ἰψενικῆς ἐν γένει ἐκδοτικῆς παραγωγῆς.

Τὴν ἔκδοση συμπληρώνει μιὰ ἐκτενὴς Εἰσαγωγὴ γιὰ τὴ σημασία τοῦ ἔργου καὶ τὶς ἀρχὲς ποὺ διέπουν τὴ συγκεκριμένη φιλολογικὴ μετάφραση, κ’ ἕνα Χρονολόγιο τῆς ζωῆς τοῦ Ἴψεν.

«Ὁ Ἴψεν εἶναι μία ἀπ’ τὶς σημαντικώτερες πνευματικὲς προσωπικότητες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ὄχι μόνο στὸ χῶρο τοῦ Θεάτρου, ἀλλὰ καὶ στὸ εὐρύτερο πεδίο τῶν νεωτερικῶν ἰδεῶν. Ἡ παροῦσα ἄρτια σειρὰ τῶν ἐκδόσεων τοῦ μεγάλου Νορβηγοῦ, εἶναι μία πολύτιμη, σύγχρονη, δραματουργικὰ ἐνημερωμένη, θεατρικώτατη, γλωσσικὰ πλούσια κ’ έρεθιστικὴ προσφορὰ γενικῆς Παιδείας...»
Κώστας Γεωργουσόπουλος

Εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια, παραρτήματα:
Ἧρκος Ῥ. Ἀποστολίδης.
20Χ14cm, Σελ. 356.

Τιμή: 16

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, Ἀφιέρωμα: Ρένος ἈποστολίδηςΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
Ἀφιέρωμα: Ρένος Ἀποστολίδης.
τχ.1877, Ιούνιος 2018.

Ἕνας ἀφιερωματικὸς τόμος στὸν Ῥένο, μὲ ἀναλυτικὸ Χρονολόγιο καὶ Ἐργογραφία του, καὶ διαφωτιστικὰ κείμενα τῶν:

Γ. Μπαμπινιώτη, Ἡ τεχνικὴ τής παρέκβασης τού Ρένου Ἀποστολίδη ως μέγιστος βαθμὸς εξειδίκευσης τού κειμένου.
Κ. Ἀντωνίου, Στὴ δίνη τῆς ἐγωτικῆς Ἀναρχίας.
Μάριου Βάλβη-Γερογιάννη, Ο ἀρχαιογνωστικός κύκλος λογοτεχνίας του Ρένου Αποστολίδη.
Βαγγέλη Δουβαλέρη, Ὅ ἕνας καὶ ὁ Λόγος του.
Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, Η κυκλική πορεία της πεζογραφίας του Ρένου Αποστολίδη.
Παντελῆ Ζεμπίλη, Ο Ρένος Αποστολίδης και το προπύργιο των Νέων Ελληνικών.
Δημήτρη Ζυμάρη, Κέρκυρα: Ο «άτμητος χρόνος» του Ρένου Αποστολίδη.
Θάνου Κερεφίδη, Ἀπὸ τὸν κόσμο ἑνὸς ἀπαρνημένου.
Λευτέρη Κεφάλα, Ο Κάφκα στο έργο του Ρένου.
Γιάννη Λαμπρόπουλου, Ο Ρένος Αποστολίδης και η περίπτωση Ελύτη.

Μαζὶ μέ:
Ἀνέκδοτα κείμενα τοῦ Ρένου
Ἐπιλογὴ ἀδημοσίευτων ἐπιστολῶν ἀπὸ το Ἀρχεῖο του.

17Χ24cm, Σελ. 356.

Τιμή: (χαρτόδετο) €12

Ῥένος, Τὸ μαῦρο καράβι.Ῥένος, Τὸ μαῦρο καράβι.
(Διηγήματα καὶ ποιήματα).
3η ἔκδοση 2017.

Τὸ τελευταῖο βιβλίο τοῦ Ῥένου μὲ κείμενα γραμμένα μεταξὺ 2000-3 (1η ἔκδοση: 2003). Μὲ εἰσαγωγὴ καὶ διαφωτιστικὰ σχόλια τῶν Ἥρκου καὶ Στάντη Ρ. Ἀποστολίδη.

Στὸ ἐξώφυλλο, τὸ ἐμβληματικὸ καράβι τοῦ Γιάννη Σταύρου, εἰδικὰ φιλοτεχνημένο γιὰ τὴν ἔκδοση.

Εἰσαγωγή, σχόλια, ἐπιμέλεια:
Η - Σ. Ἀποστολίδη.
19Χ13cm, Σελ. θ’+210.

Τιμή: 18 / 12

8Ῥένος, Ἡ ἄλλη Ἱστορία.Ῥένος, Ἡ ἄλλη Ἱστορία.
(Ἀντι-Μυθιστορία.) 2η  ἔκδ., μὲ ἀναλυτικὸ πρόλογο,
14x21cm. Σελ. λ'+128.
2η ἔκδοση. 2017.

«Η Άλλη Ιστορία», επανεκδίδεται
Γράφει ο Άκης Καρατζογιάννης*
 
Ρένος Αποστολίδης, «Η Άλλη Ίστορία», εκδ. Τα Νέα Ελληνικά, σελ. κζ’+124

Κλονίζεται καμιά φορά η αυτοπεποίθηση του κριτικού: καλείται να γράψει για κάτι και διαπιστώνει -τι περίεργο!- πως του είν’ αδύνατο. Νά, θυμάμαι έναν κριτικό θεάτρου να γράφει για μια παράσταση αρχαίου δράματος η οποία τόσο πολύ τον συγκλόνισε που δεν μπόρεσε να προσέξει τις ερμηνείες, τη μετάφραση, τα σκηνικά, τα κοστούμια – τίποτα. Είχε μαγευτεί! Κι όμως, αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότ’ η παράσταση ήταν μεγαλειώδης, ένα έργο Τέχνης αληθινό. Αλλ’ όταν κάτι σε μαγεύει, είναι δύσκολο -κ’ ίσως αδύνατο- να το εξηγήσεις. Και πώς άραγε να μη μαγευτείς, πώς να σταθείς σε φράσεις, πώς να προλάβεις να παρατηρήσεις το στήσιμο των διηγημάτων, τους χαρακτήρες, τη γραφή στην «Άλλη Ιστορία» τού Ρένου, έτσι που παρασύρεσαι σα βαρκούλα σε πέλαγο φουρτουνιασμένο; Και σάμπως δεν π ρ έ π ε ι να παρασυρθείς; Άσ’ τη βάρκα στο κύμα όπου θέλει να τρέχει, ας ορίζει το αέρι τιμόνι, πανί – νά η απάντηση. Το κείμενο προχωράει μόνο του, κι ο αναγνώστης -θέλει/δε θέλει!- ακολουθεί… Κι ας παραπατάει, κι ας σκοντάφτει – συνεχίζει.

Τα κείμενα που συγκροτούν την «αντι-μυθιστορία» αυτή είναι ανομοιόμορφα. Πόρρω απέχει, φερ’ ειπείν, η «Μεγάλη μύηση», η ξεκαρδιστική διήγηση μιας θεότρελης φάρσας, απ’ το «Δίχτυ», ένα, θα λέγαμε, ιδιόμορφο λογοτεχνικό δοκίμιο. Μολαταύτα, το θέμα τους είναι, στην ουσία, κοινό: οι Αγησιλαίοι, η εφηβική παρέα τού Ρένου, ο οποίος ανατρέχει στα βιώματά του εκείνα έχοντας συνειδητοποιήσει πως είναι τα καθοριστικότερα, κ’ επιδιώκει τώρα ν’ ανακαλύψει την ταυτότητά του.

«Και τι σχέση έχει η ιστορία;» εύλογα θ’ αναρωτηθεί κανείς. «Μεγάλη!» θ’ αποκριθούμε. Πρώτα-πρώτα στα διηγήματα παρακολουθούμε μια εφηβική παρέα στην Κατοχή· νιώθουμε τον παλμό, την ένταση, μα και την απάθεια και την αδιαφορία των εφήβων στην Αθήνα κείνα τα χρόνια. Που άλλοτε κάνουν κοπάνα απ’ το σχολείο και κάθονται ξέγνοιαστα στο βουνό, ενώ άλλοτε τους κυνηγάνε Γερμανοί στρατιώτες. Κ’ οι έφηβοι αυτοί είναι κάθε άλλο παρά «τυχαίοι»: είναι ο Ρένος, ένας απ’ τους σημαντικότερους Έλληνες πεζογράφους και κριτικούς· ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, ίσως ο καλύτερος θεατρικός μας συγγραφέας· ο Άλεκ Σχινάς, ένας ιδιότυπος και ικανός πεζογράφος και ποιητής (αργότερα δημοσιογράφος στη Deutsche Welle)· ο Κώστας Παπαϊωάννου, ο διανοούμενος που διέπρεψε στο Παρίσι, και άλλοι. Πώς, λοιπόν, να αρνηθεί κανείς ότι τούτη η παρέα έγραψε στ’ αλήθεια ιστορία;

Πέραν αυτών, ορισμένα αποσπάσματα μπορούμε να πούμε πως συνιστούν ιστορικά ντοκουμέντα, μαρτυρίες· για παράδειγμα κάτι ολωσδιόλου παράδοξο που συμβαίνει τη στιγμή που ο Ρένος παρακολουθεί την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα με τον πατέρα του: «Και τότε, καθώς ένιωσα γω αυτό το κύμα να με χτυπάει στα γόνατα, στο βουβώνα, βαρύ, ασήκωτο,.. κ’ έσφιξα το χέρι τού πατέρα, δυνατά, ιδρωμένα -τι ανήμπορο χέρι, τι ανήμπορα και τα δυο μας σφιχτά χέρια (τόσα χρόνια σφιχτά, κ’ έτσι ανήμπορα τώρα!)- τότε, πάνω κει, αυτοί χ ε ι ρ ο κ ρ ό τ η σ α ν. // Ναι! Οι διπλανοί μας!.. Κάτω απ’ τον ίδιο αυτό ουρανό, πάνω στο ίδιο αυτό χώμα – οι «δικοί μας»! // »Ναι, ναι! Χ ε ι ρ ο κ ρ ό τ η σ α ν!.. Έτσι, σα ν’ άνοιξε μια βρύση, μια βάνα, ένας κρουνός – κι όλο αυτό το κύμα πούπνιγε μένα, χ ύ θ η κ ε  α π’  α υ τ ο ύ ς  σ ε  χ ε ι ρ ο κ ρ ό τ η μ α!.. Μαλακό, στην αρχή, κ’ ύστερα ορμητικό – καταρράχτης!.. »

Κι αφού περιγράψει το περιστατικό, ο οξυδερκέστατος και μια ζωή αντισυμβατικός Ρένος το σχολιάζει: «Εγώ, πάνω σε κείνη την ελάχιστη στιγμή, τόπιανα -όπως άσφαλτα πιάνεις τ’ ομαδικό (μια ψυχή, έστω κι αν διαφωνείς, κι αν είσαι στον αντίποδα)- τόπιασα, ξεκάθαρα, πως στην αρχή δειλιάζανε -και να χειροκροτήσουνε την ήττα τους, τα κουρέλια!- μα σαν έβλεπαν πως δεν τους έρχονταν ριπές γι’ αυτό απ’ τις μοτοσυκλέτες (τότε θάταν η Ά λ λ η Ι  σ τ ο ρ ί α, γαζωμένη πάνω τους όπως έπρεπε) και βεβαιώνοντας πως α ν α σ α ί ν ο υ ν  μ ε  τ η  δ ε ι λ ί α, χειροκροτούσαν πιο ξαδιάντροπα, πιο ενθουσιαστικά (αφού «τους έγινε κ’ η τιμή» ν’ ακούγονται, η ανοχή να υμνούν, οι δούλοι!..)»Ιδού κάτι που δεν ακούγεται συχνά, μολονότι καίριας σημασίας (σκεφτείτε δε πως το βιβλίο γράφτηκε κ’ εκδόθηκε στη Χούντα, αψηφώντας τη λογοκρισία). Τώρα όποτε ακούμε χειροκροτήματα στις παρελάσεις κάθε 28η Οκτωβρίου μπορούμε να θυμόμαστε πως έτσι ακριβώς (και, φευ, ίσως πιο πανηγυρικά) χειροκροτούσε ο λαός το γερμανικό στρατό την ώρα που εισέβαλλε στην Αθήνα…

Αυτός είναι κι ο βασικός λόγος που ο Ρένος περιφρονήθηκε και περιφρονείται: η επιμονή του να βροντοφωνάζει όσα οι άλλοι απέκρυπταν· μ’ αλλά λόγια: το απαράμιλλο θάρρος του να ενεργήσει σ’ όλη του τη ζωή κατά τον δαίμονα εαυτού, να συγκρουστεί με όλους. Αλλ’ ο Ρένος είναι δεκατρία χρόνια μες στη γης, και σιγά-σιγά πεθαίνουν κ’ οι ελάχιστοι εναπομείναντες εχθροί του (όπως κ’ οι άσπονδοι φίλοι του), που όμως δεν έπαψαν να καταφέρονται με φθόνο και εμπάθεια εναντίον του. Καιρός είναι, λοιπόν, οι νεότεροι και κατ’ επέκταση «αμίαντοι» να διαβάσουν αμερόληπτα το έργο του, μήπως κι αποκτήσει -έστω κι αργά- την υψηλή θέση που του αξίζει στην εγχώρια λογοτεχνία και κριτική.

Η επανέκδοση της «Άλλης Ιστορίας» συνοδεύεται από μια εξαιρετική εκτενή εισαγωγή τού Ήρκου Αποστολίδη (ο ένας από τους δυο γιους τού Ρένου, οι οποίοι συνεχίζουν με μεράκι και ικανότητες να φροντίζουν και να επανεκδίδουν υποδειγματικά το έργο τού πατέρα τους). Εισαγωγή όχι μόνο στην «Άλλη Ιστορία», αλλά «αναλυτική καταγραφή τού ξετυλίγματος της δημιουργικής έκρηξης του συγγραφέα και παράλληλα περιπλάνηση για την αναζήτηση ουσιωδών στοιχείων τού προσώπου τού πατέρα, μες απ’ τις ατραπούς και της δικής μας βίωσης της εποχής εκείνης». Περιέχει αποσπάσματα αδημοσίευτα, αντλημένα απ’ το «Αρχείο Ρένου Αποστολίδη» (αποδελτιώθηκαν συνολικά 25 τόμοι!), χρήσιμα για την κατανόηση του βιβλίου και όσων παρακίνησαν τον συγγραφέα στο να το γράψει. Διαφωτιστικά είναι, επίσης, τα σχόλια κ’ οι πληροφορίες απ’ τον Ήρκο Αποστολίδη (μαθαίνουμε, π.χ., πως το ψευδώνυμο «Γιακουμής» στο βιβλίο αντιστοιχεί στον Ιάκωβο Καμπανέλλη, το «Ρήσος» στον Άλεκ Σχινά κ.ο.κ.). Ο πρόλογος αυτός καθιστά το βιβλίο κατάλληλο για εισαγωγή στο λογοτεχνικό έργο τού Ρένου (αν εξαιρέσουμε τα έργα του με θέμα τον Εμφύλιο, για τα οποία έχει γίνει αντίστοιχη -λεπτομερέστερη- δουλειά από τους Ήρκο και Στάντη Αποστολίδη). Η έκδοση είναι καλαίσθητη, φροντισμένη και η τιμή προσιτή.

Τιμή: 18 / 12

Ῥένος, Καμένα φρένα.Ῥένος, Καμένα φρένα.
(Διηγήματα καὶ ἄλλα πεζά, ’75-’80)
2η ἔκδοση. 2016.

Διηγήματα καὶ πεζὰ δοκιμιακὰ κείμενα τοῦ Ρένου, πρωτοδημοσιευμένα στὸ περιοδικό «Τετράμηνα», μεταξὺ 1975-8, μαζὶ μὲ 2 διηγήματα ἀπὸ μιὰν ἄλλη ἐξαντλημένη συλλογή του, τίς «Ἐρινύες» (1η ἔκδοση: 1980). Μὲ εἰσαγωγὴ καὶ διαφωτιστικὰ σχόλια τῶν Ἥρκου καὶ Στάντη Ρ. Ἀποστολίδη.


Στὸ ἐξώφυλλο μιὰ σύνθεση ἔργων τοῦ Γιάννη Σταύρου, εἰδικὰ γιὰ τὸ διήγημα «Ἀμερικάνα».

Εἰσαγωγή, σχόλια, ἐπιμέλεια:
Η - Σ. Ἀποστολίδη.
19Χ13cm, Σελ. η’+180.

Τιμή: 14 / 10

Φρ. Νίτσε, Τὸ λυκόφως τῶν εἰδώλων.

Φρ. Νίτσε, Τὸ λυκόφως τῶν εἰδώλων.
Ἔκδοση 2016.

Ὁ ἴδιος ὁ Νίτσε ἔγραψε:
Τοῦτο τὸ γραφτό --οὔτε κἂν 150 σελίδες, κεφᾶτο, ὀλέθριο, ἕνας δαίμονας ποὺ γελάει-- τελειωμένο μέσα σὲ λίγες μέρες, εἶναι τὸ βιβλίο-ἐξαίρεση: τίποτε πλουσιώτερο σὲ οὐσίες, πιὸ ἀνεξάρτητο, πιὸ ἀνατρεπτικό, πιὸ κακό! Τὰ εἴδωλα τοῦ τίτλου εἶν’ ἀπλούστατα οἱ ὣς τὰ τώρα ἀποκαλούμενες Ἀλήθειες. Λυκόφως τῶν εἰδώλων - ἐν ὀλίγοις: τέλος μὲ τὶς παλιὲς Ἀλήθειες!..


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:

Ἡ ἔννοια θεὸς στάθηκε ὣς τὰ τώρα η μέγιστη ἀντίρρηση κατὰ τῆς ὕπαρξης… Ἀρνούμαστε τὸ θεό· ἀρνούμαστε μαζὶ καὶ τὴν ἠθικὴ εὐθύνη ἀπέναντί του: μόνο ἔτσι λυτρώνουμε τὸν Κόσμο.

Πῶς εἴπατε; Λάθος τοῦ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος; Ἤ ὁ θεὸς λάθος τοῦ ἀνθρώπου;..

Βγαλμένο ἀπ’ τὴν πολεμικὴ σχολὴ τῆς ζωῆς: Ὅ,τι δὲν μὲ σκοτώνει, μὲ δυναμώνει.

Μεγάλους ἀνθρώπους γύρεψα, πιθήκους τῶν ἰδανικῶν τους μονάχα βρῆκα!

Θὲς νὰ πορεύσαι μὲ ἄλλους; ἤ μπροστὰ ἀπ’ τοὺς ἄλλους; ἤ μόνος, χωρὶς τοὺς ἄλλους;.. Πρέπει νὰ ξέρεις τ ί θέλεις, νὰ ξέρεις π ὼ ς θ έ λ ε ι ς!..

Ἆραγε ἐμεῖς οἱ ἀμοραλιστὲς κάνουμε κακὸ στὴν Ἀρετή; Ὅσο κ’ οἱ ἀναρχικοὶ στοὺς ἡγεμόνες! Μ’ ἕναν πυροβολισμό, νάτους στὸ θρονί, πιὸ ἑδραιωμένοι παρὰ ποτέ! Ἠθικὸν δίδαγμα: π υ ρ ο β ο λ ή σ τ ε τ ὴ ν Ἠ θ ι κ ή!

Πρόλογος, μτφρ, σχόλια: Βαγγέλης Δουβαλέρης.
Φιλολογική ἐπιμέλεια, σχόλια: Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης.
Σελ. 318

Τιμή: €15 / 11

 Ῥένος, Οὐλάν Μπατόρ.Ῥένος, Οὐλάν Μπατόρ.
Ἔκδοση 2016.

Διαβάστε την «Ουλάν Μπατόρ» του Ρένου Αποστολίδη!

Ο Άρης Σφακιανάκης γράφει κριτική για το μυθιστόρημα του Ρένου Αποστολίδη «Ουλάν Μπατόρ», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τα Νέα Ελληνικά.

Διαβάστε το, διαβάστε το, διαβάστε το, διαβάστε το, διαβάστε το… Θα μπορούσα να συνεχίζω έτσι ως το τέλος, όμως κάτι μου λέει πως θα επενέβαινε η σύνταξη και θα έκοβε στο τυπογραφείο τούτο το λετριστικό μου παραλήρημα. 

Μα πώς θα μπορούσα να αναφερθώ στο μυθιστόρημα «Ουλάν Μπατόρ» του Ρένου Αποστολίδη χωρίς παραφορά αφού είναι τόσο φλογισμένο το ίδιο; «Πώς το ανακάλυψες;» με ρώτησε η φίλη μου η Μιλένα Αποστολάκη που αγαπάει κι εκείνη εξίσου τα βιβλία. «Ένα πρωινό που πάλευα να κορέσω την αναγνωστική μου πείνα σε συνοικιακό βιβλιοπωλείο είδα μπροστά μου το συγκεκριμένο εξώφυλλο με τον αλλόκοτο τίτλο κι όπως έκανα να το ανοίξω για να διαβάσω μια δυο σελίδες, διαπίστωσα έκπληκτος πως χρειαζόμουν σελιδοκόφτη. Το 2020! Με γύρισε πολλά χρόνια πίσω αυτό το περιστατικό, τότε που ο σελιδοκόφτης ήταν απαραίτητο εξάρτημα κάθε γραφείου. Έτσι, από νοσταλγία μα κι επειδή  μου άρεσε ο τίτλος –ποιος βάζει τίτλο την πρωτεύουσα της Μογγολίας;­­– αγόρασα το βιβλίο». «Και για τι πράγμα μιλάει;» ρώτησε η φιλομαθής Μιλένα.

Μιλάει για τον έρωτα ενός τριαντάρη φιλόλογου προς την δεκαπεντάχρονη μαθήτριά του, έναν έρωτα που πυρπόλησε την καρδιά του φιλολόγου, τον εκτροχίασε πλήρως, τον εκτόξευσε σε άλλα σύμπαντα, τον έκανε να σχεδιάζει καθημερινές απαγωγές για να βλέπει την αγαπημένη του, τον οδήγησε να αγοράσει αυτοκίνητο για να τρέχει ολοταχώς στις συναντήσεις τους, τον έκανε να τρέμει σαν εθισμένος όταν κάποια αναποδιά τον εμπόδιζε να την δει, του έφερε την απόλυση από το ιδιωτικό γυμνάσιο που εργαζόταν (κατανοητό, δεν γίνεται να βάζουμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα), και τέλος, για να μην την χάσει καθώς οι γονείς της μικράς οργάνωναν να την εξαποστείλουν στην Ινγκλετέρα για να τη γλιτώσουν από τον ερωτοκατάληπτο φιλόλογο (που ήταν, δυστυχώς, και ωραίο παλληκάρι), στο τέλος την κλέβει και την παντρεύεται παράνομα πριν πάρουν τον Μπλάκι –την κούρσα του­– και φύγουν σφαίρα για τα Μπάλκαν.

Ουλάν Μπατόρ είναι το χαϊδευτικό της αγαπημένης του ήρωα.

Όμως αυτή η ερωτική ιστορία –που όμοιά της δεν έχω διαβάσει­– είναι μονάχα ο ήλιος αυτού του πλανητικού συστήματος που συνιστά το βιβλίο. Γύρω από τον έρωτα αυτόν περιδινίζονται κι άλλες ιστορίες από τη ζωή του ήρωα (αυτοβιογραφικό αντι-μυθιστόρημα το ονομάζει ο Ρένος), κομμάτια ολόκληρα της ελληνικής ζωής από τον Εμφύλιο και μετά, με απολαυστικές στιγμές από την εποχή της χούντας όπου ο ήρωας καλείται από τον δικτάτορα για πνευματική καθοδήγηση ως τη σύληση οικίας άρτι αποβιωσάσης θείας εκ Ρωσίας. Κι έπειτα είναι κι οι στιγμές στο μυθιστόρημα όπου ο ήρωας ανακαλύπτει τυχαία ότι μια γραία κληρονόμος εκποιεί αριστουργήματα από τη βιβλιοθήκη του Δημητρίου Βερναρδάκη (ποιος είναι πάλι ετούτος, θα μου πείτε. --Εμ, κάποιος σπουδαίος ήταν, οπότε γιατί να τον ξέρουμε εμείς;) Και πηγαίνει ο ήρωας στην παλαιά κατοικία και ψαύει λατρευτικά τους τόμους της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, κι αγοράζει όσους μπορεί κι είναι πια αυτός ο θησαυρός του - μετά την Ουλάν Μπατόρ πάντα...

Λυπάμαι που οι συγκυρίες, η τύρβη της καθημερινότητας, μια οκνηρία πες δική μου, δεν μου επέτρεψαν να γνωρίσω από κοντά τον Ρένο Αποστολίδη. Όμως για το βιβλίο του αυτό θα πω: διαβάστε το, διαβάστε το, διαβάστε το, διαβάστε το…

«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/culture/book/661779_kritiki-vivlioy-oylan-mpator»

Δεύτερη ἔκδοση
Σελ. 588, 14Χ21cm.

Τιμή: 27/20Ῥένος: Τρεῖς σταθμοὶ μιᾶς πορείας.

Ῥένος, Τρεῖς σταθμοὶ μιᾶς πορείας.
Ἔκδοση 2016.

Δεύτερη ἔκδοση μὲ ἐμπεριστατωμένη εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια, ἀπὸ τοὺς Ἧρκο & Στάντη Ρ. Ἀποστολίδη.
Σελ. 136, 19Χ13cm.

Στὸ ζόφο μέσα τῆς Κατοχῆς καὶ μὲ τὸ σφαγεῖο τοῦ Δεκέβρη τοῦ ’44 νὰ πλακώνῃ, ὁ Ῥένος γράφει τὰ πρῶτα του κείμενα γ ι ὰ ν ὰ ὑ π ά ρ ξ ῃ, γιὰ νὰ διακηρύξῃ πὼς καιρὸς πιὰ νὰ Ε ἶ ν α ι κανείς...

Τιμή: 8

Ἑρρίκος Ἴψεν, Ένας εχθρός του λαού.

Ἑρρίκος Ἴψεν, Ένας εχθρός του λαού.
Ἔκδοση 2016.Εἰσαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια: Θ. Παπαδημητρόπουλος.
Φιλολογική-γλωσσικὴ ἐπιμέλεια: Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης.
Σελ. 226, 20Χ14cm.

Τιμή: 10

Ἑρρίκος Ἴψεν, Ένας εχθρός του λαού.

Ἑρρίκος Ἴψεν, Πεέρ Γκυντ.
Ἔκδοση 2016.Εἰσαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια: Θ. Παπαδημητρόπουλος.
Φιλολογική-γλωσσικὴ ἐπιμέλεια: Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης.
Σελ. 282, 20Χ14cm.

Τιμή: 12

Φρ. Νίτσε, Τὸ Πάθος γιὰ τὴν Ἀλήθεια

Φρ. Νίτσε, Τὸ Πάθος γιὰ τὴν Ἀλήθεια.
Ἔκδοση 2015.

Ὁ Νίτσε γράφει γιὰ τὴν ἀμεσότητα τῆς ἐσωτερικῆς ἐμπειρίας, τῶν «σπάνιων στιγμῶν», ποὺ καμμιὰ ἀπόδειξη δὲ χρειάζονται γιὰ νὰ εἶναι.

 

Μετάφραση: Βαγγέλης Δουβαλέρης.
Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια: Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης.
Σελ. 90, 20Χ13cm.

Τιμή: €7 / 5

Φρ. Νίτσε, Ἀγὼν Ὁμήρου.

Φρ. Νίτσε, Ἀγὼν Ὁμήρου.
Ἔκδοση 2015.

Ἕνα πρώιμο κείμενο ποὺ ἀπὸ ἡρακλείτειο πρίσμα ἀνιχνεύει τὸ ὑπόβαθρο τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὑψώνοντας ὡς βασικά «ὁρόσημα» τὴν Ἔριδα, τὴν Δίκη, τὸν Πόλεμο, τὴν Ἅμιλλα.

Μετάφραση: Βαγγέλης Δουβαλέρης.
Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια: Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης.
Σελ. 94, 20Χ13cm.

Τιμή: €7 / 5

Ἧρκος & Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης, Οἱ πρῶτες πηγές. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝἯρκος & Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης, Οἱ πρῶτες πηγές.
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ.

Ἔκδοση 2015. 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 2017.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, συγκεντρωμένες γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία, μὲ παράλληλη ἀντικρυστὰ μετάφραση καὶ ὑποσελίδειο φιλολογικὸ σχολιασμό (πάνω ἀπὸ 1000 σημειώσεις).

ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 42 ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ποὺ ἔγραψαν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ Μακεδόνα στρατηλάτη - εἴτε σύγχρονοί του καὶ συμμέτοχοι τῆς ἀσιατικῆς ἐκστρατείας, εἴτε μεταγενέστεροι (ὥς τὰ ρωμαϊκὰ χρόνια), τῶν ὁποίων τὰ κείμενα συγκρότησαν τὴ βάση τῶν γνωστῶν βιογραφιῶν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀπ’ τὸν Ἀρριανό, τὸν Πλούταρχο, τὸ Διόδωρο κ.ἄ..

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ, μὲ διεξοδικὰ συνοδευτικὰ βιογραφικὰ κ’ ἐργογραφικὰ σημειώματα γιὰ κάθε συγγραφέα, διαφωτιστικοὺς πίνακες καὶ λεπτομερῆ εὑρετήρια - ἀπόσταγμα τῆς τριακονταετοῦς ἐνασχόλησης τῶν Ἥρκου καὶ Στάντη Ρ. Ἀποστολίδη μὲ τὴν περίοδο τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πολύτιμο βοήθημα γιὰ τὸν ἱστορικὸ μελετητὴ καὶ τὴν πανεπιστημιακὴ Ἔρευνα καὶ Διδακτική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΣΧΟΛΙΑ

    •    Βασίλειοι Ἐφημερίδες
    •    Στράττις Ὀλύνθιος
    •    Βηματιστές (Βαίτων, Διόγνητος, Φιλωνίδης, Ἀμύντας, Ἀρχέλαος)
    •    Καλλισθένης Ὀλύνθιος
    •    Ἀναξιμένης Λαμψακηνὸς
    •    Χάρης Μυτιληναῖος
    •    Ἔφιππος Ὀλύνθιος
    •    Νικοβούλη
    •    Πολύκλειτος Λαρισαῖος
    •    Μήδειος Λαρισαῖος
    •    Κυρσίλος Φαρσάλιος
    •    Μέναιχμος Σικυώνιος
    •    Λέων Βυζάντιος
    •    Νέαρχος Κρὴς
    •    Ὀνησίκριτος Ἀστυπαλαιεὺς
    •    Μαρσύας Πελλαῖος
    •    Μαρσύας Φιλιππεὺς
    •    Κλείταρχος Ἀλεξανδρεὺς
    •    Πτολεμαῖος Λάγου
    •    Ἀριστόβουλος Κασσανδρεὺς
    •    Ἀντικλείδης Ἀθηναῖος
    •    Ἀντιγένης
    •    Ἡγησίας Μάγνης
    •    Νύμφις Ἡρακλεώτης
    •    Ἄριστος Σαλαμίνιος
    •    Ἀσκληπιάδης
    •    Δωρόθεος Ἀθηναῖος
    •    Νικάνωρ
    •    Ποτάμων Μυτιληναῖος
    •    Ἀπίων Ὀασίτης
    •    Ἀνώνυμος (παπ. Ὀξυρύγχου)
    •    Βάρρων
    •    Ἀμυντιανὸς
    •    Σαββαϊτικὸς κώδικας
    •    Πραξαγόρας Ἀθηναῖος
    •    Ἀντιδάμας Ἡρακλεοπολίτης
    •    Ἀνδροσθένης Θάσιος
    •    Ὀρθαγόρας

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ–ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΗΓΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ JACOBY

Κυκλοφορεῖ σὲ σκληρὴ και χαρτόδετη βιβλιοδεσία

Εἰσαγωγή, κείμενα, μετάφραση, σχόλια.: Ῥ.-Η.-Σ. Ἀποστολίδη.

Σελ. 638. 17Χ24cm.

Χαρτονόδετο σκληρό: € 45 / 33.
Χαρτόδετο: € 38 / 28

 

Φ. Μπαρλᾶς, ἍπανταΦ. Μπαρλᾶς, Ἅπαντα
Ἔκδοση 2014.

Ὁ Φαῖδρος Μπαρλᾶς ὑπῆρξε ἕνα σπάνιο πνεῦμα τῶν νεοελληνικῶν γραμμάτων, ποτισμένο μὲ τὴν ὀξυδέρκεια τοῦ Οὐάιλντ, τὸ σαρκασμὸ τοῦ Ροΐδη, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀντίστοιχες αἰσθητικὲς ἀπαιτήσεις τῆς μορφῆς – σύμφυτης, κατ’ αὐτόν, μὲ τὴν οὐσία οἱουδήποτε κειμένου. Ἄριστος στυλίστας τοῦ λόγου, εἴτε στὰ λεπταίσθητα λυρικά του, εἴτε στὰ δηκτικώτατα σατιρικά του, μὲ ἄμεσα ἀναγνωρίσιμο ὗφος, πέθανε στὰ πενήντα του χρόνια καὶ ξεχάστηκε ἀμέσως, καθὼς ἀρνοῦνταν πεισματικὰ νὰ θητεύσῃ σὲ ὁποιοδήποτε «ἰδεολογικὸ ρεῦμα» καὶ δὲν τὸν ἀγκάλιασαν συνεπῶς κομματικὲς κλίκες. Σημαία του ἡ ρήση τοῦ Μontaigne: «Μὲ τοὺς Γιβελίνους Γουέλφος καὶ μὲ τοὺς Γουέλφους Γιβελῖνος!..» Ἀπαλλαγμένος ἀπὸ πίστεις σέ «ἐπαγγελματικὰ ἰδανικά» πρέσβευε κυνικώτατα ὅτι ὁ δημοσιογράφος εἶναι «πληρωμένος κονδυλοφόρος» καὶ δὲν ἀποπειρῶνταν κἂν νὰ παραστήσῃ τόν «ἐκφραστή» καμμιᾶς «συνειδήσεως», τάχα, μέσῳ τῶν φυλλάδων στὶς ὁποῖες κατὰ καιροὺς δούλεψε. Τὶς προσωπικές του ἀπόψεις τὶς κράτησε γιὰ τὴν ποίηση καὶ τὴν καθαρὰ λογοτεχνική του δημιουργία. Παρασημοφορήθηκε στὸν Ἐμφύλιο γιατὶ βρέθηκε πρῶτος στὴν κατάληψη ἑνὸς ὑψώματος καὶ λίγο ἀργότερα λιποτάκτησε, γιατὶ γινόταν κάποιο πάρτυ στὴν Ἀθήνα καὶ θὰ πήγαινε τὸ κορίτσι του…
Ἀπὸ τὰ γνωστότερα κομμάτια του: οἱ θρυλικὲς Λεοπαρδάλεις (σάτιρα καυστικώτατη γιὰ τὴ χούντα), οἱ καφκικοὶ Τροχονόμοι, τὸ Ἐν ἔτει 2000 (προφητικὸ εἰρωνικὸ γιὰ τοὺς ψευτοαντιστασιακούς τοῦ Πολυτεχνείου). Σημαντικώτερο πεζό του: τὸ Αἷμα στὴν ἄσφαλτο (ἀνθολογημένο στὴν Ἀνθολογία Διηγήματος) καθὼς καὶ τὸ ξεκαρδιστικὸ Τὸ Ὡρολόγιον τοῦ Ἁγίου Σουλπικίου.
Τὰ δοκίμιά του χαρακτηρίζονται ἀπὸ μιὰ σπάνια σαφήνεια, καθαρότητα βλέμματος καὶ πρωτοτυπία. Ἀναφέρονται κυρίως σὲ θέματα λογοτεχνικῆς δημιουργίας: Ἀντιφανατισμὸς Ἐλευθερίας, Ἡ ἐποχὴ καὶ τὸ πνεῦμα, Ὄσκαρ Οὐάιλντ, Ἐμμανουὴλ Ροΐδης, Κ. Π. Καβάφης, Ἑλληνικὸς ὑπερρεαλισμός, ἡ Ποίησις τῆς ἐποχῆς.
Τὰ κείμενά του ἀπηχοῦν τὴν ἄκρα εὐαισθησία καὶ μαζὶ τὴ μεταστροφή της σὲ ἀκραῖο κυνισμὸ ἔναντι ἑνὸς ἀναίσθητου κι ἀδιάφορου περιβάλλοντος κόσμου!..

Ἐπιμέλεια - Εἰσαγωγή: Ρένου Ἡρ. Ἀποστολίδη
Σελ.358

Τιμή: €30/20

J. G. Droysen, Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.J. G. Droysen, Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Ἔκδοση 2015.

Ὁ Γιόχαν Γκούσταβ Ντρόυζεν ἦταν ὁ πρῶτος νεώτερος μελετητὴς ποὺ ἀσχολήθηκε συστηματικὰ μὲ τὴν Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων κι ὁ εἰσηγητὴς τοῦ ὅρου: Ἑλληνισμός/ἑλληνιστικός στὴν ἐπιστημονικὴ ὁρολογία.

Ἡ ἔκδοση τοῦ γερμανικοῦ πρωτοτύπου (1878-80) ἀποτέλεσε σταθμὸ γιὰ τὴ νεώτερη Ἱστοριογραφία.

Τὸ ἔργο συμπληρώθηκε κ’ ἐνημερώθηκε μὲ τὰ ἐγκυρώτερα πορίσματα τῶν ἱστορικῶν, ἀρχαιολογικῶν καὶ φιλολογικῶν Ἐρευνῶν, ἀπὸ τοὺς Ἧρκο καὶ Στάντη Ἀποστολίδη, ἀντικατοπτρίζοντας τὴν τελευταία λέξη τῶν γνώσεών μας γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο.

Πρόκειται γιὰ τὸ διεξοδικώτερο καὶ πιὸ τεκμηριωμένο βιβλίο ποὺ κυκλοφόρησε στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία πάνω στὸ θέμα. Τὸ 2004 μεταφράστηκε στὰ Γερμανικὰ σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἕδρα Βυζαντινῶν Σπουδῶν τοῦ Παν/μίου τοῦ Μονάχου καὶ τὸ 2012 τιμήθηκε μὲ τὸ βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Περιλαμβάνει:

1026 σελίδες

1553 ὑποσημειώσεις

4 ἔγχρωμους άναδιπλούμενους χάρτες

13 σχεδιαγράμματα μαχῶν, σχεδιασμένα κατὰ τὰ δεδομένα τῶν ἀρχαίων πηγῶν

21 τοπογραφικὰ γιὰ ὅλες τὶς σημαντικὲς πολιορκίες (Θηβῶν, Μιλήτου, Ἁλικαρνασσοῦ,Τύρου)

32 σελίδες ἀναλυτικῆς χαρτογράφησης τῶν πορειῶν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν στρατηγῶν του

6 γενεαλογικὰ δέντρα τῶν βασικῶν δυναστικῶν οἴκων τῆς Μακεδονίας.

Φωτογραφίες τῶν ἐπιμελητῶν ἀπὸ τὰ μέρη τῶν μαχῶν στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολή.

• Πλούσια νομισματικὴ εἰκονογράφηση.

(Ὅλο τὸ ἐποπτικὸ ὑλικὸ ἔχει σχεδιαστῆ εἰδικὰ γιὰ τὴν ἔκδοση.)

Κυκλοφορεῖ σὲ σκληρὴ βιβλιοδεσία, γιὰ πρώτη φορὰ μονότομο, μὲ πολυτελῆ ἐκτύπωση.

Μτφρ-σχόλια: Ῥ.-Η.-Σ. Ἀποστολίδη.

BΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2012

Σελ. 1026.

Χαρτονόδετο:€79 / 55.
Πανόδετο:€90 / 63.

 

Ἀπάντηση στὴν Πυραμίδα 67

Ρένος, Ἀπάντηση στὴν Πυραμίδα 67 & ἡ Δίνη.
Ἔκδοση 2014.

Κυκλοφόρησε ἡ Ἀπάντηση στὴν Πυραμίδα 67, συγκροτημένη ἀπ’ τὰ 500 σωζόμενα γράμματα τῆς μάνας τοῦ Ῥένου στὸ στρατιώτη γιό της, ἐπὶ δυόμισυ χρόνια τοῦ Ἐμφυλίου, μὲ τὶς ἔνθετες σημειώσεις του τὴν ὥρα ποὺ τὰ λάβαινε, ἀνάμεσα στὶς ἀράδες, καὶ τὰ ἐκτενῆ σχόλια ἀποπάνω, ποὺ πρόσθεσε τὴν ὥρα τῆς ἔκδοσης. Ὁ ἐπιστολικὸς δηλαδὴ διάλογος, πούχε ἀνοίξει τὸ ’47 καὶ κατέληξε στὴν ἔκδοση τῆς θρυλικῆς Πυραμίδας 67, ξαναπιάνεται μὲ τὴ νεκρή του πιὰ μάνα, ἐντονώτερος καὶ πιὸ φορτισμένος. Τὰ συναισθήματα ἀναρριπίζονται, τὰ γεγονότα ἐπαναδιυλίζονται, τὰ πάθη ἀναμοχλεύονται, μὲ φόντο πάντα τὴν ἀγωνία τῶν μετόπισθεν, τὶς ἀτελείωτες ἀναμονὲς γιὰ ἕνα γράμμα, τὸ ἀντιπάλεμα τῆς μητρικῆς ψυχῆς μὲ τὴν ἄγνοια γιὰ τὴ μοῖρα τοῦ γιοῦ της, πούν’ ἄλλοτε βάλσαμο κι ἄλλοτε μαρτύριο. Προκύπτει, στὴν οὐσία, μιὰ νέα Πυραμίδα 67, ἰδωμένη ἀπ’ τὴν ἀνάστροφη άλλὰ καὶ μιὰ δεύτερη «ἀνάγνωσή» της ἀπ’ τὸν ἴδιο τὸ συγγραφέα της, μισὸν αἰῶνα μετά.
Συνεκδίδεται ἡ Δίνη: μιὰ πρωτοποριακή «ἀφήγηση δρόμου» ἀπ’ τὴ Γερμανία ἴσαμε τὴν Ἑλλάδα μές ἀπ’ τὰ χιονισμένα Βαλκάνια γίνεται ἀφορμὴ γι’ ἀλλεπάλληλες μετατοπίσεις μιᾶς μονόλιθης συνείδησης ἀπ’ τὸ χτὲς τοῦ Ἐμφυλίου στὸ σήμερα τῆς «εἰρήνης» --μὲ τὰ γεγονότα καὶ τοὺς τόπους νὰ στροβιλίζονται ὅλα σὲ μιὰν ἀτέρμονη δίνη--, ποὺ καταλήγει νὰ μὴν μπορῇ ν’ ἀποφασίσῃ ἂν τὸ τώρα εἶναι καλύτερο ἀπ’ τὸ τότε. Κ’ ἐντέλει περισσότερη σημασία ἔχει ὁ δρόμος, κ’ ἡ βαθύτερη ἑνότητα τῶν π ρ ο σ ώ π ω ν μές στὸ διπλὸ ταξίδι στὸ χῶρο καὶ τὸ χρόνο.
Μὲ τὸν τρίτο αὐτὸ τόμο ὁλοκληρώνεται ἡ ἐμφυλιακὴ τετραλογία τοῦ Ῥένου (μαζὶ μὲ τὴν Πυραμίδα 67 καὶ τὸν Α2 & 20 ἐμφυλιακὰ διηγήματα), ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἑστία (πάνω ἀπὸ 1500 σελίδες), μὲ ἀναλυτικὰ σχόλια καὶ κατατοπιστικὲς Εἰσαγωγὲς ἀπ’ τοὺς γιούς του Ἧρκο καὶ Στάντη Ἀποστολίδη, διαφωτιστικοὺς πίνακες, πλούσιο ἐποπτικὸ ὑλικὸ καὶ συγκεντρωτικὸ Εὑρετήριο.

Εἰσαγωγή-Σχόλια-Ἐπιμέλεια: Ἧρκος καὶ Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης.
ἀσπρόμαυρη εἰκονογράφηση. Σελ. 526

Τιμή: €23 / 16

 

Σχετικό δημοσίευμα από ΤΟ ΒΗΜΑ 7-12-2014 εδώ

Σχετικό δημοσίευμα του Γιώργου Τσιάκαλου 06-2015 εδώ

Ὁ Ἀντίχριστος. Ἀνάθεμα κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Φρ. Νίτσε, Ὁ Ἀντίχριστος. Ἀνάθεμα κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ἔκδοση 2014.

Ὁ Νίτσε ρίχνει ἀνάθεμα κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, κάνοντας ταυτόχρονα μιὰ σούμα ὅλης του τῆς φιλοσοφίας. Δέν εἶναι ἕνα βιβλίο θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος· ὁ συγγραφέας δέ χτυπάει ἁπλῶς ἕνα δόγμα. Ἐξαπολύει μὲν ἀνελέητη κριτικὴ πρὸς κάθε πλευρά —πρὸς τὰ ἱερὰ τέρατα τῆς φιλοσοφίας (τούς «κρυπτοθεολόγους», ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ): Πασκάλ, Σπινόζα, Κάντ, τὰ ἱερὰ ὀνόματα τοῦ χριστιανισμοῦ: Παῦλο, Λούθηρο, Αὐγουστίνο, καὶ πρωτίστως πρὸς τοὺς Γερμανούς—, τὸ ζητούμενό του ὅμως εἶναι ἄλλο: ὁ Νίτσε φέρει μέσα του κοιτάσματα μιᾶς νέας «βιωματικῆς» φιλοσοφίας. Αυτήν θέλει νὰ μεταδώσῃ, γι’ αὐτό καὶ ξεκινάει ἀπὸ τοῦτο τὸ σύντομο ἔργο τήν «ἐπαναξιολόγηση ὅλων τῶν ἀξιῶν», σὲ μιὰ γλῶσσα προκλητικὴ κ’ ἐκρηκτική, προσπαθῶντας νὰ ξεπλύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπ’ τὴ γλίνα 18 αἰῶνων χριστιανικῆς ἠθικολογίας. Τὸ κείμενο συνοδεύεται ἀπὸ πλούσιο αἰσθητικό, γνωσεολογικό-φιλοσοφικὸ κ’ ἱστορικὸ σχολιασμό (πάνω ἀπὸ 500 σχόλια) ποὺ ἀφ’ἑνὸς παρακολουθεῖ τὴ νεώτερη νιτσεϊκὴ βιβλιογραφία, κι ἀφ’ ἑτέρου ξεκλειδώνει τὸν προσωπικὸ κόσμο τῶν συμβόλων τοῦ Γερμανοῦ φιλοσόφου - ἐν πολλοῖς καὶ μὲς ἀπὸ διαφωτιστικὲς σημειώσεις του καὶ ἄλλα σχετικά του κείμενα.

Μετάφραση: Βαγγέλης Δουβαλέρης.
Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια: Ἧρκος Ἀποστολίδης.
Σελ. 288

Τιμή: €15 / 13

 

Σχετικό δημοσίευμα από την Ανθούλα Δανιήλ 30-09-2014 εδώ

(βίντεο) Ὁμιλία Ἥρκου Ρ. Ἀποστολίδη στὴ Θήβα γιὰ τὸ Νίτσε 30-03-2015 εδώ

Ρένος: Ε/Ζ/Η τοῦ Κενταύρου.

Ρένος, Ε/Ζ/Η τοῦ Κενταύρου.
Ἔκδοση 2014.

Ἡ συνέχεια τῶν ἀνέκδοτων διαλέξεων τοῦ Ρένου σὲ νέους δημοσιογράφους τῆς ΕΣΗΕΑ (1989-­93) γύρω ἀπὸ τὴ νεοελληνικὴ Παιδεία καὶ Γραμματεία. Οἱ ἐμπνευστικὲς ἀναλύσεις του γιὰ Δημοτικὸ τραγούδι, Βιζυηνό, Καρυωτάκη, Καβάφη (ὅσα δὲν περιλαμβάνονται στὴν ἔκδοση τῶν Ἁπάντων), καθὼς καὶ γιὰ τὸ μεταπολεμικὸ λόγο (Βενέζη, Μυριβήλη κ.ἄ.), μαζὶ μὲ κριτικὲς λίστες --­­τί ἀξίζει καὶ τί δέν ἀξίζει στὴν ποίηση καὶ τὴν πεζογραφία μας­­--, καθὼς καὶ θέσεις του γιὰ τὴν ἀνέντακτη στάση μές στὸν κόσμο.

Ἐπιλογὴ κειμένων: Βαγγέλη Δουβαλέρη.
Ἐπιμέλεια, σχόλια: Ἧρκος καὶ Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης.
Τομίδια 3. Σελ. 75+62+52

Τιμή: €5 καθένα. Ἡ σειρὰ τῶν τριῶν τομιδίων:15.

Ἑρρίκος Ἴψεν, Ἅπαντα

Ἑρρίκος Ἴψεν, Ἅπαντα.
Ἔκδοση 2014-20.

Εἰσαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια:
Θ. Παπαδημητρόπουλος / Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης.
Φιλολογική-γλωσσικὴ ἐπιμέλεια:
Ἧρκος Ρ. Ἀποστολίδης.

Κυκλοφόρησαν ἀπὸ τὸν οἶκο Gutenberg οἱ 7 πρῶτοι τόμοι τῶν Ἁπάντων τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν, σὲ σχολιασμένη ἔκδοση μὲ σύγχρονη νεοελληνικὴ ἀπόδοση ἀπὸ τήν --θεωρημένη ἀπ’ τὸν ἴδιο τὸ συγγραφέα-- γερμανική τους μετάφραση, σὲ ἀντιπαραβολὴ καὶ πρὸς τὸ νορβηγικὸ πρωτότυπο.
Οἱ εἰσαγωγὲς καὶ τὰ σχόλια φωτίζουν τοὺς σύνθετους συμβολισμούς, τὶς ἐτυμολογικὲς σημασίες τῶν ὀνομάτων τῶν ἡρώων, συσχετίζουν τὸ ἔργο μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Ἴψεν κι ἀναλύουν τὸν ἐννοιολογικὸ κόσμο κάθε δράματος, ἀλλὰ καὶ τὴ σκηνοθετική του διάσταση.
Ἡ σειρά, ποὺ θὰ ὁλοκληρωθῇ σὲ 24 τόμους, ξεκινάει μὲ τόν «Ἀρχιμάστορα Σόλνες», τό «Μικρὸ Ἔγιολφ», τόν "Ἰωάννη Γαβριὴλ Μπόρκμαν» τό «Ὅταν ξυπνήσουμε ἐμεῖς οἱ νεκροί», τόν "Πέερ Γκύντ", τόν "Ἐχθρὸ τοῦ λαοῦ" καὶ τήν "Ἀγριόπαπια".

«...Ἡ παροῦσα ἄρτια καὶ πλήρης σειρὰ τῶν ἀριστουργημάτων τοῦ μεγάλου Νορβηγοῦ εἶναι μιὰ πολύτιμη, σύγχρονη, δραματουργικὰ ἐνημερωμένη, θεατρικώτατη, γλωσσικὰ πλούσια κ᾿ ἐρεθιστικὴ προσφορὰ γενικῆς Παιδείας, σκηνικῆς πρόκλησης καὶ παρακλητικὴ τῆς σκηνοθετικῆς, ὑποκριτικῆς κ᾿ εἰκαστικῆς φαντασίας.»
Ἀπ᾿ τὸν πρόλογο τοῦ ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ἀρχιμάστορας Σόλνες, σελ. 167 Τελικὴ τιμή: €9

Ὁ μικρὸς Ἔγιολφ, σελ. 128 Τελικὴ τιμή: €9

Ἰωάννης Γαβριὴλ Μπόρκμαν, σελ. 154 Τελικὴ τιμή: €9

Ὅταν ξυπνήσουμε ἐμεῖς οἱ νεκροί, σελ.125 Τελικὴ τιμή: €9

Πέερ Γκύντ, σελ. 282 Τελικὴ τιμή: €12

Ἕνας ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ, σελ. 226 Τελικὴ τιμή: €9

Ἡ ἀγριόπαπια, σελ.348 τελικὴ τιμή: €16

Γ. Μ. Βιζυηνός. Ἅπαντα τὰ διηγήματα.

Γ. Μ. Βιζυηνός. Ἅπαντα τὰ διηγήματα.

Ἔκδοση 2013.
Mὲ σχόλια
 τῶν Η.-Σ. Ἀποστολίδη. 17x24cm. Σελ. 552.

Πλήρης κριτικὴ κι ἀξιολογικὴ ἔκδοση τῶν διηγημάτων, μὲ ἀναλυτικὸ φιλολογικό, ἱστορικὸ κ’ αἰσθητικὸ σχολιασμό. Περιλαμβάνονται: Εἰσαγωγὴ γιὰ τὸ Βιζυηνὸ καὶ ἀνάλυση τοῦ ἔργου του, Βιβλιογραφία, Κριτικὸ ὑπόμνημα μὲ τὶς παραλλάσσουσες γραφές, Προλογικὰ σημειώματα γιὰ κάθε διήγημα χωριστὰ μὲ αὐστηρὴ ἀντιμετώπιση τῆς προγενέστερης Ἔρευνας, περισσότερες ἀπὸ 700 ὑποσελίδιες σημειώσεις, 6 εἰδικὰ Παραρτήματα, Γενεαλογικὸ δέντρο, 3 ἀναδιπλούμενοι χάρτες, Γλωσσάριο καὶ πλούσια εἰκονογράφηση.

 Δημοσιεύματα 1, 2, 3, 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ποῖος ἦτον καὶ εἶναι ὁ Γεώργιος Βιζυηνός.
Τὸ ἔργο - οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει.
Πρῶτο ἐπίπεδο: Ἠθογραφία (ἐθνικὴ ταυτότητα-Λαογραφία-Ρεαλισμός)
Δεύτερο ἐπίπεδο: Ἀναίρεση τοῦ Ρεαλισμοῦ - Ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας
Τρίτο ἐπίπεδο: Βαθύτερη κριτικὴ καὶ προβληματισμός.

ΕΚΔΟΤΙΚΑ: Κριτικὴ ἔκδοση - φιλολογικὲς παράμετροι.
Ἀξιολόγηση καὶ κατάταξη τῶν διηγημάτων.
Τρεῖς ἄξονες σχολιασμοῦ: Ἱστορία, γλῶσσα, αἰσθητικὴ ἀποτίμηση.
Προγενέστερη Ἔρευνα καὶ ἀναίρεση ἑρμηνευτικῶν ἰδεοληψιῶν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ἐκδόσεις Βιζυηνοῦ - Γενικὴ βιβλιογραφία - Λεξικογραφικὰ ἔργα.

ΚΡΙΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ:  Προλογικὸ σημείωμα σΤὸ ἁμάρτημα τῆς μητρός μου

Τὸ ἁμάρτημα τῆς μητρός μου
Παράρτημα Ι: Χρονολογικὰ
Παράρτημα ΙΙ: Σκηνοθεσία τοῦ Βιζυηνοῦ
Προλογικὸ σημείωμα σΤὸ μόνον τῆς ζωῆς του ταξίδιον
Τὸ μόνον τῆς ζωῆς του ταξίδιον
Προλογικὸ σημείωμα στὸ Ποῖος ἦτον ὁ φονεὺς τοῦ ἀδελφοῦ μου
Ποῖος ἦτον ὁ φονεὺς τοῦ ἀδελφοῦ μου
Παράρτημα ΙΙΙ: Νεότουρκοι καὶ Βιζυηνὸς
Παράρτημα ΙV: Ὠρυόμενοι δερβίσηδες
Προλογικὸ σημείωμα στὸν Μοσκόβ-Σελὶμ
Μοσκόβ-Σελὶμ

ΤΑ ΑΔΥΝΑΜΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ: Προλογικὸ σημείωμα στὸ Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας
Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας
Παράρτημα V: Οἱ ρομαντικὲς καταβολὲς τῶν "Συνεπειῶν"
Παράρτημα VI: Θέσεις Lotze περὶ ψυχῆς
Προλογικὸ σημείωμα στὸ Μεταξὺ Πειραιῶς καὶ Νεαπόλεως Μεταξὺ Πειραιῶς καὶ Νεαπόλεως  
Προλογικὸ σημείωμα στὴν Πρωτομαγιὰ
Πρωτομαγιὰ
Διατί ἡ μηλιὰ δὲν ἔγινε μηλέα.

Τιμή (λινόδετο): €52 / 35

Ρένος, Α/Β/Γ/Δ τοῦ Κενταύρου.

Ρένος, Α/Β/Γ/Δ τοῦ Κενταύρου.
Ἔκδοση 2012.

Οἱ ἀνέκδοτες διαλέξεις τοῦ Ρένου σὲ νέους δημοσιογράφους τῆς ΕΣΗΕΑ (1989-93) περὶ Παιδείας καὶ Γλώσσας, μονοτονικοῦ τῶν ἀγραμμάτων καὶ ἱστορικῆς ὀρθογραφίας, γιὰ τὶς ἀξίες τοῦ ἑλληνικοῦ στοχασμοῦ ἀπ' τὸν Ὅμηρο στοὺς Προσωκρατικούς, γιὰ τὸν αἰνικτὴ Ἡράκλειτο καὶ γιὰ τὴ σύγκρουση τῆς πλατωνικῆς διδασκαλίας μὲ τοὺς σοφιστές. Μαθήματα ἀντισυμβατικῆς σκέψης.

Ἐπιλογὴ κειμένων-σχόλια: Βαγγέλη Δουβαλέρη.
Πρόλογος-ἐπιμέλεια: Ἧρκος καὶ Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης.
Τομίδια 4. Σελ.202

Τιμή: €4 (Ἡ σειρὰ τῶν 4 τομιδίων: 16)

a2-renos

Ῥένος, Ὁ Α2. 20 καὶ μία μαρτυρίες τοῦ Ἐμφυλίου.

5η ἔκδοση μὲ ἀνέκδοτα κείμενα & σημειώσεις τοῦ Ρένου.
Εἰσαγωγή, σχόλια, ἐπιμέλεια: Ἧρκος καὶ Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης.
14x21cm. 2022. Σελ. 500.


Κυκλοφορεί νέα έκδοση 2022

Παράλληλα, κυκλοφορεί και 2ο DVD-Video, με διαβάσματα διηγημάτων από τον ίδιο το Ρένο, διαλεγμένα από το ντοκυμανταίρ «Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ», σε σκηνοθεσία Κ. Φέρρη.

book-istoria-epigonon-malexandrou

J. G. Droysen, Ἱστορία τῶν Ἐπιγόνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

Μτφρ-σχόλια: Ῥ.-Η.-Σ. Ἀποστολίδη.
Τόμοι Α΄-Β΄. Ἀθ., 2006-11. Σελ. 958.

BΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2012

Τὸ δίτομο (πανόδετο): €95 / 60

Τελευταῖες ἐκδόσεις

Ἐκδόσεις "ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Ἧρκος καὶ Στάντης Ρ. Ἀποστολίδης

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση:

Φειδίου 19, Χολαργός,
155 62.

Τηλ: +30 210 6515454,
+30 210 6547051, +30 210 6543465


Κινητά: 6945 431104, 6970 490377

renos_monogramma